Huurrecht advocaat Den Haag

Het correct vastleggen van afspraken met uw opdrachtgevers, leveranciers, partners en afnemers is de basis voor een goede bedrijfsvoering. Met een contract staat u sterker in conflictsituaties. Een goed contract opstellen is echter niet eenvoudig. Bovendien komt een contract alleen uit de lade als er problemen zijn, dán moet u er wat aan hebben. Het contractenrecht team van La Gro Advocaten adviseert en begeleid ondernemers bij het opstellen, uitvoeren en beëindigen van commerciële (internationale) contracten. Dat doen wij voor nationale en internationale ondernemingen.

Gespecialiseerde contract advocaten

Onze contractenrecht advocaten uit Den Haag hebben landelijke bekendheid, internationale ervaring, diepgaande kennis en hebben vele vlieguren in de rechtszaal gemaakt. Onze advocaten helpen u vooruit met heldere adviezen. Wij staan al in de precontractuele fase voor u klaar en houden zowel de inhoudelijke hoofdlijnen als operationele details in de gaten. Wij stellen contracten op, onderhandelen over de totstandkoming van contracten en begeleiden bij het beëindigen van contracten. Bovendien hebben onze advocaten ruime ervaring met het procederen over stukgelopen onderhandelingen, nakomings- en schadevergoedingsvorderingen, geschillen bij de overheidsrechter en arbitrages.

Het incasseren van onbetaalde facturen kost veel tijd. Tijd die u als ondernemer zou moeten besteden aan uw bedrijfsactiviteiten. Daarom beschikken wij over een gespecialiseerde incassoafdeling die alle werkzaamheden ter incassering van uw vordering(en) verzorgt. De werkzaamheden van onze incassoafdeling worden uitgevoerd door ervaren medewerkers onder begeleiding van gespecialiseerde advocaten, zoals onze contractenrecht advocaten.

Soorten contractovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten contractovereenkomsten. Het team contractenrecht adviseert onder meer over:

  • distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten;
  • inkoop- en verkoopcontracten;
  • IT-contracten (SLA’s, licentieovereenkomsten);
  • algemene voorwaarden;
  • overeenkomsten van opdracht;
  • samenwerkingsovereenkomsten.
  • NDA’s (geheimhoudingsovereenkomsten);
  • en memoranding of Understanding / Letter of Intent.

Op zoek naar een contractenrecht advocaten in Den Haag?

Heeft u vragen over contractenrecht? Komt uw tegenpartij de afspraken uit de overeenkomst niet na? Wordt u in een gerechtelijke procedure aangesproken op nakoming van de overeenkomst? Of wilt u een andere contractrechtelijke vraag aan ons voorleggen? Wij helpen u graag vooruit met heldere adviezen en passende oplossingen. Neem contact met ons op.

Neem contact op met

mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen
Sectiehoofd Commerciële contracten en commercial litigation

[email protected]
070-7900 131 / 06-28625347

Mail Pieter van Deurzen