Ontwerp zonder titel (23)

Strafrecht

Het strafrecht is een breed rechtsgebied en bevat rechtsregels voor particulieren, ondernemers, overheden en bedrijven. Het strafrecht team van La Gro Advocaten heeft meer dan 30 jaar ervaring in het strafrecht. Onze advocaten hebben ervaring als strafpleiter in de meest uiteenlopende strafzaken. Zij doen zaken op het terrein van bestuurlijke sancties, zoals op grond van de Arbowet en de Wet Arbeid Vreemdelingen, procedures bij het CBR, ondernemingsstrafrecht en faillissementsfraude.

Wanneer u te maken krijgt met het strafrecht komt er veel op u af. Wij staan altijd voor u klaar en overleggen regelmatig met u over hoe wij u kunnen bijstaan. U kunt altijd bij ons terecht met al uw (juridische) vragen. Wij begrijpen als geen ander dat u in onzekere tijden op zoek bent naar duidelijkheid over uw juridische positie, nu en in de toekomst. 

Ons strafrecht team is in het bijzonder gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht en verkeerszaken. Onze advocaten hebben daarin meer dan 30 jaar relevante werkervaring, beschikken over specialistische juridische kennis en zijn op de hoogte van alle laatste juridische ontwikkelingen.  

Hiervoor kunt u bij ons terecht

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met het strafrecht. Bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek naar u of uw onderneming of een ‘preventief’ onderzoek of uw onderneming nog voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving. De consequenties van een strafrechtelijk onderzoek, belastingcontrole of het strafbaar handelen door een van uw medewerkers kunnen zeer ingrijpend zijn. 

Ondernemingsstrafrecht advocaat inschakelen 

Het is verstandig om u bij te laten staan door een ondernemingsstrafrecht advocaat. Wij zijn gespecialiseerd in het strafrecht voor ondernemers en kunnen u onder andere bijstaan bij juridische vraagstukken over: bestuursrechtelijke sancties, fraude, arbeidsongevallen, bedrijfsdiefstal, valsheid in geschriften, FIOD-zaken, huiszoekingen en (politie)invallen. 

Jaarlijks gaan duizenden bedrijven failliet in Nederland. Bij een kwart van de faillissementen is volgens het Openbaar Ministerie sprake van fraude. Er is sprake van faillissementsfraude indien de fraude is gepleegd voorafgaand, tijdens of middels het failliet (laten) gaan van een bedrijf. Er zijn meerdere vormen van faillissementsfraude die schuldeisers kunnen benadelen.  

Wanneer u van faillissementsfraude wordt verdacht, is het van belang u te laten adviseren door een faillissementsfraude advocaat. Wij kunnen proactief adviseren over de te nemen stappen als u wordt verdacht of bent gedagvaard.

In het verkeer kunt u in aanraking komen met het strafrecht, zoals rijden onder invloed, excessieve snelheidsovertredingen, veroorzaken van een ernstige aanrijding, doorrijden na een aanrijding, rijontzegging of het invorderen van het rijbewijs. 

De sectie strafrecht van La Gro Advocaten heeft jarenlange ervaring en expertise in het bijstaan van cliënten, in zowel de procedures bij de strafrechter als bij het CBR. Wij kunnen u bijstaan als u betrokken bent geraakt bij een ongeval, een verkeersboete heeft ontvangen, uw rijbewijs (mogelijk) ingevorderd wordt of als u een (mogelijke) rijontzegging krijgt.  

Bel: 0172-503 250

Publicaties

Adriaan Norenburg 1
Adriaan Norenburg
Advocaat
Strengere straffen voor rijden onder invloed van alcohol
Rijden onder invloed van alcohol wordt in Nederland hard aangepakt. Er kunnen zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke gevolgen aan zitten. Vandaag schenkt René Mons aandacht aan de strafrechtelijke gevolgen. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) hanteert voor bepaalde veel voorkomende delicten standaard straffen. Die zijn te vinden in het document “Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken”. De meest actuele tekst is hier te downloaden. Op 5 november 2021 zijn de oriëntatiepunten voor het rijden onder invloed van alcohol (strafbaar gesteld in artikel 8 van de Wegenverkeerswet) gewijzigd. De meest opvallende wijziging geldt voor de ervaren bestuurder – dat wil zeggen een bestuurder die zijn rijbewijs ten minste vijf jaar in het bezit heeft. Een ervaren bestuurder die meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blaast (wat overeenkomt met ongeveer 6 eenheden alcohol), wordt in principe gestraft met een onvoorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. Tot 5 november 2021 stond hierop een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Kortom, de rechtspraak zal beduidend strenger gaan straffen. De nieuwe strafmaat geldt overigens voor bestuurders die voor het eerst in overtreding zijn. Voor recidivisten geldt een hogere straf. Wanneer de politie vaststelt dat een bestuurder heeft gereden onder invloed, kan het rijbewijs worden ingevorderd, wat betekent dat de bestuurder niet meer mag rijden. De officier van justitie moet vervolgens binnen 10 dagen beslissen of hij het rijbewijs zal teruggeven of, vooruitlopend op de definitieve straf, het rijbewijs ingevorderd zal houden. Het is te verwachten dat met deze aangepaste oriëntatiepunten het rijbewijs minder snel zal worden teruggegeven. Contact Tegen de inhouding van het rijbewijs kan bezwaar worden gemaakt door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank. Mr. Adriaan Norenburg en mr. René Mons, de strafrechtadvocaten van La Gro Advocaten, kunnen hierbij helpen.