Datum faillissement: 19 april 2022

Auto Heemskerk Beheer B.V.

Kenmerk: 09.dha.22.88.F.1300.1.22
Insolventienummer: F.09/22/88

Rechter commissaris: mr. D. de Loor
Rechtbank: Den Haag

Curator
Angela van der Does-Mekes