Datum faillissement: 11 april 2023

Verhuis experts B.V.

Kenmerk: 09.dha.23.93.F.1300.1.23
Insolventienummer: F.09/23/93

Rechter commissaris: mr. M. van Nooijen
Rechtbank: Den Haag

Curator