Over Daniël

Daniël de Vries is sinds 1999 advocaat en werkt sinds 2023 voor La Gro. Daniël procedeert en adviseert op het gebied van het vastgoedrecht in het algemeen en het huurrecht in het bijzonder. Hij houdt zich onder andere bezig met het adviseren van woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorginstellingen en franchiseorganisaties. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, het adviseren over vraagstukken zoals renovatie, woonfraude, overlastkwesties de huisvesting van arbeidsmigranten. Verder procedeert Daniël regelmatig. Hij is een no-nonsens advocaat die de voorkeur geeft aan een praktische oplossing boven een kostbare juridische procedure: schikken als het kan, procederen als het moet.

Specialisaties

 • Huurrecht
 • Vastgoed
 • Arbeidsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 1996, Universiteit van Amsterdam
 • 2009, specialisatieopleiding, huurrecht
 • Lid van de redactie HIP
 • Docent bij Helix
 • 2022, Lid geschillencommissie Vestia
 • Lid Centrale Geschillencommissie Wonen

Recente dossiers

 • Adviseren over complexmatige (groot) onderhouds- en renovatieprojecten voor verschillende woningcorporaties.
 • Begeleiden van verschillende franchiseorganisaties bij het ontwikkelen en bouwen van nieuwe locaties en het verhuren van deze locaties aan franchisenemers.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een 10-stappenplan bij overlast door huurders ten behoeve van verschillende woningcorporaties.
 • Opstellen van (koop)overeenkomsten ten behoeve van een zorginstelling in verband met de (ver)koop van onroerend goed.

Publicaties

 • 2022 : SDU geluidsoverlast, (on)mogelijkheden om dit objectief vast te stellen (HIP 2022/9)
 • 2022 : SDU, Is de voorgestelde wet-en regelgeving de aange’wezen’ weg?
 • 2021 : SDU, checklist dossieropbouw bij overlast in huurzaken
 • 2021 : SDU ROZ- en Aedes-clausule bij contractueel medehuurderschap, HIP 2121/17
 • 2020 : De mogelijkheden van een verhuurder bij verzamelwoede van een huurder HIP 2020/10
 • 2019 : De verhuiskostenvergoeding bij renovatie van woonruimte, HIP 2019/41
 • 2015 : Rekt de WSNP de huurbescherming op?, HIP 2015/222
 • 2009 : Co-auteur boek Burenoverlast, remedies tegen de overlastgevende huurder, uitgeverij Maklu, 
Contactgegevens
mr. D. (Daniël) de Vries

Advocaat 

Huurrecht

Bel Daniël de Vries