Over Guus

Guus is sinds 2023 advocaat bij La Gro en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij houdt zich voornamelijk bezig met zowel individueel als collectief ontslag, medezeggenschap en de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden. Naast het voeren van een adviespraktijk procedeert hij waar nodig voor cliënten en geeft hij daarnaast ook seminars. Guus is een betrokken advocaat en heeft oog voor zowel de belangen van de cliënt als de wederpartij, waardoor hij een oplossing weet te vinden voor complexe juridische geschillen.

Specialisaties

  • Arbeidsrecht
  • Medezeggenschapsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2017, Universiteit Leiden, Bachelor Rechtsgeleerdheid
  • 2017, Universiteit Leiden, Bachelor Notarieel Recht
  • 2017-2018, Honours Class, Master Arbeidsrecht
  • 2017-2018, Bestuur van de Leidse studievereniging voor Arbeidsrecht SL
  • 2019, Universiteit Leiden, Master Arbeidsrecht
  • Lid van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten
  • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden

Recente dossiers

  • Arbeidsrecht: o.a. begeleiding van zowel werkgevers als werknemers bij arbeidsrechtelijke vraagstukken in brede zin, waaronder individuele en collectieve ontslagzaken, medezeggenschap en de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden.

Publicaties 

Contactgegevens
mr. G.L. (Guus) Wife

Advocaat 

Arbeidsrecht

Bel Guus Wife

Artikelen van Guus Wife

Guus Wife
Guus Wife
Advocaat
Werken vanuit het buitenland? Werkgever, denk aan een overeenkomst van opdracht!
Voor steeds meer werknemers is werken vanuit het buitenland voor een in Nederland gevestigde werkgever een aantrekkelijke optie. Werkgevers kunnen zich daarentegen geconfronteerd zien met de nodige (juridische) aandachtspunten, waardoor zij hier in het algemeen terughoudend mee omgaan. Het voortzetten van de samenwerking op basis van een ‘overeenkomst van opdracht’ kan in dergelijke situaties een wenselijke uitkomst bieden. Werken vanuit het buitenland: juridische aandachtspunten Wanneer een werknemer zijn werkzaamheden vanuit het buitenland verricht moet een werkgever onder meer rekening houden met de volgende aandachtspunten. Fiscaal: wanneer werknemers vanuit het buitenland werken, moet een werkgever zich in beginsel registreren bij deze buitenlandse belastingdienst. Als hoofdregel geldt namelijk dat de belasting verschuldigd is in het woonland. Sociale verzekeringen: een werknemer die vanuit het buitenland werkt, moet daar in het algemeen ook sociaal verzekerd zijn. Als hoofdregel geldt dat de werknemer verzekerd is in het land van waaruit hij werkt. Afhankelijk van het land van waaruit wordt gewerkt, zijn hierop wel uitzonderingen mogelijk. Toepasselijk arbeidsrecht: de meeste werknemers zullen een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht hebben. De rechtskeuze van de werkgever en de werknemer is echter niet onbegrensd. Er kan namelijk sprake zijn dwingendrechtelijke (arbeidsrecht)bepalingen van het objectief toepasselijke rechtsstelsel (verplichte wettelijke bepalingen van het land van waaruit wordt gewerkt). Overeenkomst van opdracht De bovenstaande ‘problematiek’ kan door de werkgever worden voorkomen indien hij een overeenkomst van opdracht aangaat, in plaats van een arbeidsovereenkomst. Op de overeenkomst van opdracht is namelijk niet het (veelal) dwingendrechtelijke arbeidsrecht van toepassing maar het algemene verbintenissenrecht, aangevuld met een aantal specifieke bepalingen voor de overeenkomst van opdracht. Het is wel belangrijk dat wordt voorkomen dat sprake is van een ‘verkapt dienstverband’. Wanneer hiervan sprake is kan de werkgever zich namelijk alsnog geconfronteerd zien met de rechten en verplichtingen die aan een arbeidsovereenkomst zijn verbonden. Dit kan zowel fiscaal als arbeidsrechtelijk gezien grote nadelige gevolgen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een naheffing van de Belastingdienst. Gezagsverhouding Om een verkapt dienstverband te voorkomen, moet in de overeenkomst van opdracht de ‘gezagsverhouding’ zoveel als mogelijk worden uitgesloten. Het al dan niet aanwezig zijn van gezag over de uitvoering van de werkzaamheden is namelijk in grote mate bepalend voor de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Tot slot is het ook van belang dat in de praktijk uitvoering worden gegeven aan het ontbreken van een gezagsverhouding. Het gaat namelijk uiteindelijk om de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst. Conclusie Het voortzetten van de samenwerking op basis van een overeenkomst van opdracht kan voor werkgevers een interessante optie zijn, wanneer de behoefte bestaat bij een werknemer om vanuit het buitenland de werkzaamheden te verrichten. Het is daarbij wel van belang dat dit zorgvuldig wordt vormgegeven, zodat je als werkgever niet achteraf gezien voor onaangename verrassingen komt te staan. Mocht u daarbij hulp of advies nodig hebben, neem dan contact op Guus Wife of met onze specialisten van team Arbeidsrecht. Zij helpen u graag verder!