Over René

René is advocaat en werkt sinds 2015 bij La Gro. Binnen het faillissementsrecht wordt hij geregeld aangesteld als curator in faillissementen. Als strafrechtadvocaat staat hij particulieren en bedrijven bij in fiscale en economische delicten, zoals (faillissements)fraude, evenals in verkeerszaken. Voor René staat de mens centraal. Hij zoekt de uitdaging om zijn klant en diens probleem te begrijpen en te doorgronden. Op een pragmatische en resultaatgerichte wijze zoekt hij een oplossing voor juridische obstakels. Naast zijn juridische werkzaamheden is René de Chief Happiness Officer van La Gro. Het welzijn van zijn collega’s gaat hem even aan het hart als die van zijn klanten.

Specialisaties

  • Faillissementsrecht 
  • Incassorecht 
  • Strafrecht 

 Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2006, Universiteit van Amsterdam, doctoraal Rechtsgeleerdheid 
  • 2016, Insolventierecht voor Curatoren (CPO) 

Recente dossiers

  • Werken als curator in faillissementen (zowel van particulieren als bedrijven); 
  • Assisteren van curatoren bij het verrichten van werkzaamheden in faillissementen van diverse omvang; 
  • Particulieren en bedrijven bijstaan ingeval van een dreigend faillissement of stelt hoger beroep c.q. verzet in tegen een uitgesproken faillissement; 
  • Adviseren en procederen over de incasso van vorderingen; 
  • Binnen het strafrecht bijstaan van particulieren, bedrijven en overheden in fiscale en economische delicten, waaronder faillissementsfraude. 
Contactgegevens
Mr. R. (René) Mons

Advocaat 

Insolventie en Herstructurering, Financiering en Zekerheden | Strafrecht

Bel René Mons

Artikelen van René Mons

Adriaan Norenburg 1
Adriaan Norenburg
Advocaat
Strengere straffen voor rijden onder invloed van alcohol
Rijden onder invloed van alcohol wordt in Nederland hard aangepakt. Er kunnen zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke gevolgen aan zitten. Vandaag schenkt René Mons aandacht aan de strafrechtelijke gevolgen. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) hanteert voor bepaalde veel voorkomende delicten standaard straffen. Die zijn te vinden in het document “Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken”. De meest actuele tekst is hier te downloaden. Op 5 november 2021 zijn de oriëntatiepunten voor het rijden onder invloed van alcohol (strafbaar gesteld in artikel 8 van de Wegenverkeerswet) gewijzigd. De meest opvallende wijziging geldt voor de ervaren bestuurder – dat wil zeggen een bestuurder die zijn rijbewijs ten minste vijf jaar in het bezit heeft. Een ervaren bestuurder die meer dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blaast (wat overeenkomt met ongeveer 6 eenheden alcohol), wordt in principe gestraft met een onvoorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. Tot 5 november 2021 stond hierop een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Kortom, de rechtspraak zal beduidend strenger gaan straffen. De nieuwe strafmaat geldt overigens voor bestuurders die voor het eerst in overtreding zijn. Voor recidivisten geldt een hogere straf. Wanneer de politie vaststelt dat een bestuurder heeft gereden onder invloed, kan het rijbewijs worden ingevorderd, wat betekent dat de bestuurder niet meer mag rijden. De officier van justitie moet vervolgens binnen 10 dagen beslissen of hij het rijbewijs zal teruggeven of, vooruitlopend op de definitieve straf, het rijbewijs ingevorderd zal houden. Het is te verwachten dat met deze aangepaste oriëntatiepunten het rijbewijs minder snel zal worden teruggegeven. Contact Tegen de inhouding van het rijbewijs kan bezwaar worden gemaakt door het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank. Mr. Adriaan Norenburg en mr. René Mons, de strafrechtadvocaten van La Gro Advocaten, kunnen hierbij helpen.