Duo Penotti – verdediging tegen beschuldiging van octrooi-inbreuk

Duo Penotti, een fabrikant van broodbeleg en een bekend merk in de supermarkt en voorraadkast van menig huishouden, wenste hun productaanbod uit te breiden. Specifiek wilde de fabrikant in samenwerking met Jules Destrooper (een Belgische koekjesproducent) een Duo Penotti Speculoospasta op de markt brengen. Een concurrent, Lotus, meende dat de productie en verkoop van deze speculoospasta inbreuk zou maken op haar octrooi. Om de stappen van Duo Penotti tegen te houden schreef Lotus onder meer de leveranciers en afnemers van Duo Penotti aan om te stoppen met hun meewerking aan de nieuwe speculoospasta.

De vraag  

Duo Penotti wenste in de markt van speculoospasta te stappen vanwege de populariteit en wilde daarin uiteraard niet gehinderd worden door Lotus. Tevens moest de schade die door Lotus werd gecreeerd bij diverse afnemers en leveranciers van Duo Penotti, direct worden gestopt. 

Wij hebben Duo Penotti bijgestaan door nader advies te geven over de geldigheid van het octrooi. Daarnaast is een strategie ontwikkeld om ook de (onrechtmatige) gedragingen van Lotus tegen te gaan – niet alleen juridisch maar ook operationeel.  

Onze aanpak en het resultaat 

Het team I.E. & ICT recht spande een kort geding aan tegen Lotus waarin wij om een zogenoemd ‘wapper-verbod’ hebben gevraagd. Lotus moest stoppen met het hinderen van Duo Penotti door het aanschrijven van leveranciers en afnemers. 

Voordat de voorzieningenrechter een oordeel hoefde te vellen, gaf Lotus gehoor aan de sommaties en trok het bedrijf haar standpunt ten aanzien van de vermeende inbreuk in. Daarmee konden wij de belemmeringen van Lotus tegen Duo Penotti stoppen, waardoor zij een vrije mogelijkheid kregen om met hun eigen Duo Penotti Speculoospasta de markt te betreden.