Kontent - protest aanbestedingsbesluit

Kontent structures is een totaalleverancier in professionele tentconstructies die zich had ingeschreven op een Europese aanbesteding van het Ministerie van Defensie. De aanbesteding draaide onder meer om de levering van tentaccommodaties en accessoires. In eerste instantie werd de opdracht gegund aan een andere inschrijver die volgens Kontent niet aan de gestelde eisen van de aanbesteding voldeed.

De vraag

Kontent vroeg de aanbestedingsrecht specialisten van La Gro om hulp en advies om het besluit van het ministerie aan te vechten. Dit advies draaide met name om de slagingskans van een eventuele procedure waarin het gunningsvoornemen (het besluit van het ministerie om voor de concurrerende inschrijver te kiezen), zou worden aangevochten. 

Onze aanpak en het resultaat 

Het team aanbestedingsrecht, vertegenwoordigd door Pieter van den Oord en Dewi Britsemmer heeft de klant geadviseerd om het gunningsvoornemen aan te vechten middels een kort geding. De gekozen inschrijver voldeed namelijk niet volledig aan de door het ministerie gestelde eisen.  

Na een eerste kort geding procedure heeft het ministerie het gunningsvoornemen nog voor zitting ingetrokken en de inschrijving van de eerder gekozen partij ongeldig verklaard. Na enig aandringen door de advocaten van La Gro en het team van Kontent gunde het ministerie alsnog de opdracht aan Kontent.  

De andere inschrijver vocht dit besluit aan door een kort geding procedure te starten. In die procedure hebben de advocaten van La Gro de klant bijgestaan door tussen te komen, zodat de belangen van Kontent konden worden verdedigd. In deze tussenkomst én in het hoger beroep wat volgde werd het besluit van het ministerie geldig verklaard waarmee Kontent de aanbesteding definitief won. Mede door het team van La Gro kon Kontent deze omvangrijke opdracht binnenhalen en werken aan een uiterst plezierige samenwerking met haar opdrachtgever.