Promen - advies over aanbestedingsplicht

Promen is een organisatie voor maatschappelijk werk die als aanbestedende dienst voor een juridische uitdaging kwam te staan. De accountant van Promen confronteerde de organisatie namelijk met vragen omtrent de rechtmatigheid van inkopen wegens overschrijding van drempelbedragen zonder (Europese) aanbesteding. Met andere woorden, de accountant vroeg of Promen bij inkoop een aanbesteding had moeten uitschrijven.

De vraag 

Promen verzocht het aanbestedingsrecht team van LGGA te adviseren over de juiste toepassing van wet- en regelgeving en om de accountant nader te informeren 

Onze aanpak en het resultaat 

Advocaten Dewi Britsemmer en Pieter van den Oord hebben een analyse gemaakt van de inkopen van de aanbestedende dienst (Promen) en geadviseerd over toepasselijke uitzonderingen. Ter voorkoming van toekomstige situaties, hebben zij tevens een risico-analyse gemaakt en zijn opdrachten geïdentificeerd die in de toekomst (Europees) dienen te worden aanbesteed. 

Uit deze analyses kon worden geconcludeerd dat Promen een juiste toepassing heeft gegeven aan de wet- en regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht. Met deze informatie kon de accountant nader worden geïnformeerd. 

Promen kreeg een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening. Daarnaast is in het vervolg het inkoop- en aanbestedingsbeleid in lijn met wet- en regelgeving opgesteld door het ons team, met behoud van vrijheid van inrichting van aanbestedingsprocedures voor toekomstige inkopen. Tot slot hebben we toekomstige (verplichte) aanbestedingen geïdentificeerd en hierover geadviseerd omtrent inrichting en deze voor Promen begeleid.