Datum faillissement: 05 september 2023

Stichting Collectieve Inkoopcentrale Nederland

Kenmerk: 09.dha.23.241.F.1300.1.23
Insolventienummer: F.09/23/241

Rechter commissaris: mr. D. de Loor
Rechtbank: Den Haag