MVO en Diversiteit & Inclusie

Duurzaamheid is voor ons kantoor en onze medewerkers belangrijk. Wij kijken verder dan alleen het reduceren van papierverbruik en streven er voortdurend naar om onze bedrijfsvoering op alle mogelijke manieren verder te verduurzamen. Afval wordt gescheiden, ons wagenpark rijdt elektrisch en wij proberen zo min mogelijk papier te gebruiken. Voor onze internationale reizen en kantoorevenementen reizen wij zoveel mogelijk met de bus of trein. Wij kopen lokaal in, nemen deel aan Green Friday, bij beëdiging van advocaten planten wij bomen via Trees for All en verduurzamen onze kantoorpanden.

Sinds juni 2024 bevindt ons hoofdkantoor zich in het World Trade Center (WTC) Den Haag. Het sterke duurzaamheidsprofiel van het WTC woog zwaar mee bij de keuze van onze nieuwe vestiging. Ons kantoor in het WTC is uitgerust met een energielabel A, een geavanceerd warmte- en koudeopslagsysteem en biedt een gezond binnenklimaat van klasse B. Omdat wij streven naar een CO2 neutrale wereld, is La Gro actief partner van DGBC (Dutch Green Building Council, www.dgbc.nl).

Maatschappelijke betrokkenheid

La Gro hecht waarde aan professionele en duurzame relaties met haar medewerkers, cliënten en partners. Naast het aanbieden van juridische diensten, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en betrokken zijn bij de bredere samenleving. Bij al onze bedrijfsactiviteiten houden wij rekening met de drie pijlers van ons MVO-beleid: mens, maatschappij en milieu.

LAGRO_Office1_108

Duurzame relaties met medewerkers, cliënten en partners

Mens

La Gro steunt organisaties die mensen helpen hun doelen te bereiken, die zij niet of moeilijk zelfstandig bereiken kunnen. Wij zijn verbonden aan de volgende maatschappelijke organisaties:

 • Stichting Bridges Network: Bridges Network slaat de brug tussen biculturele / eerste generatie studenten en de commerciële advocatuur. Om dit te bewerkstelligen organiseert Bridges Network verschillende workshops, lezingen, presentaties en andere evenementen gericht op het verkleinen van de kloof tussen multiculturele studenten en de commerciële advocatuur, waar ons kantoor actief aan deelneemt;
 • JINC: La Gro ondersteunt ss 2022 JINC. JINC helpt kinderen aan een goede start op de arbeidsmarkt. Kinderen met een kansarme achtergrond krijgen bij La Gro de mogelijkheid om zich via een bliksemstage te oriënteren in de advocatuur, bijvoorbeeld tijdens de JINC: Baas van Morgen-dag;
 • Ride to Remember: Met dit fietsevenement leveren wij een bijdrage aan Alzheimer Nederland.

Maatschappij

La Gro steunt organisaties die kunst, cultuur of maatschappelijke thema’s bij het grote publiek op een positieve wijze onder de aandacht brengen. Wij zijn verbonden aan de volgende culturele instellingen:

 • Cordaid
 • Rijksmuseum Boerhave
 • Het Residentie Orkest
 • Kunstmuseum Den Haag
 • Theater Castellum.

Milieu

Wij steunen organisaties die activiteiten uitvoeren om de planeet gezonder, leefbaarder en duurzamer te maken. Daarnaast zetten wij ons tevens in voor maatschappelijke organisaties en goede doelen zoals:

 • Cycling 4 Climate: Cycling 4 Climate organiseert fietsevenementen met als doel bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten en mensen in beweging te brengen;
 • World Cleanup Day: Op World Clean Up Day slaan al onze medewerkers de handen ineen en trekken de straat op om onze omgeving te ontdoen van zwerfvuil;
 • Green Friday: Als onderdeel van onze toewijding aan duurzaamheid en milieubehoud, omarmen we ook als tegenhanger van Black Friday het concept Green Friday;
 • Trees for All: wij doneren bomen bij aanname van nieuwe werknemers en als relatiegeschenken.

Bij al onze bedrijfsactiviteiten houden wij rekening met de drie pijlers van ons MVO-beleid: mens, maatschappij en milieu.
Laurens Meijer | Managing Director

Diversiteit en inclusie

La Gro hecht veel waarde en belang aan een diverse en inclusieve werkcultuur. Een cultuur waar iedereen zich veilig voelt, wordt gehoord en – in al zijn verscheidenheid – zichzelf kan zijn.

Onze kernwaarden zijn persoonlijk, nieuwsgierig, ondernemend en vindingrijk. Zij benadrukken het belang van gelijkwaardige behandeling en respect voor iedereen.

Om dit ook objectief te kunnen monitoren voeren wij jaarlijks een medewerkers tevredenheidsonderzoek uit. Hiermee kunnen wij gericht verbeteringen binnen kantoor uitvoeren. Daarnaast lopen er diverse initiatieven en samenwerkingen om de diversiteit en inclusie binnen ons kantoor te waarborgen en te bevorderen.