Datum faillissement: 06 februari 2024

Stew B.V.

Kenmerk: 13.ams.24.51.F.1334.1.24
Insolventienummer: F.09/24/64

Rechter commissaris: M. van Nooijen
Rechtbank: Den Haag na uitspraak in Amsterdam