Datum faillissement: 25 april 2023

Van Wijngaarden Gedenktekens v.o.f.

Kenmerk: 09.dha.23.111.F.1300.1.23
Insolventienummer: F09.23.111

Rechter commissaris: mr. D. de Loor
Rechtbank: Den Haag

Curator
Angela van der Does-Mekes