28 juli 2020

5 arbeidsrecht tips voor HR-managers

Sinds 1 januari 2020 hebben veel wijzigingen plaatsgevonden in het arbeidsrecht en het Human Resource (HR) vakgebied. Onder andere de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft grote impact op de werkzaamheden van de HR-afdeling. In dit blog behandelen we vijf veranderingen in het arbeidsrecht die impact hebben op u als HR-professional.

#1 Wet Arbeidsmarkt in Balans

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Hiermee wijzigen onder andere het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op een transitievergoeding. Zo is de ketenregeling teruggezet naar 3 jaar, wordt de opbouw van een transitievergoeding verlaagd bij (lange dienstverbanden) en wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (de zogenoemde cumulatie grond). Houd rekening met deze nieuwe wet als u nieuwe medewerkers wilt aannemen en/of medewerkers wilt ontslaan. Laat u adviseren door een specialist of laat de eerste paar keren een specialist op de achtergrond met u meekijken.

Extra tip: lees ons uitgebreide artikel over de WAB.

#2 Payroll

We gaan graag nog wat dieper in op een andere wijziging door de WAB: payrolling. Werknemers die op payroll basis werken, hebben recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als medewerkers van de opdrachtgever. Een uitzondering hierop is de pensioenregeling. Per 1 januari 2021 hebben payrollmedewerkers recht op een adequate pensioenregeling. Wat adequaat precies is, moet nog nader worden uitgewerkt.

#3 Referenties

Referenties kunnen u helpen een beter beeld te krijgen van een sollicitant. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het lastiger om referenties te benaderen. Een sollicitant moet hier expliciet toestemming voor geven door zijn (ex-)werkgever als referent aan te wijzen. Zelf kunt u ook benaderd worden als referent, maar wat als deze medewerker op niet zo’n leuke wijze bij u is weggaan? Het op eigen initiatief (zonder toestemming van de ex-werknemer) verschaffen van (negatieve) informatie over deze medewerker leidt in beginsel tot onrechtmatigheid en kan leiden tot een schadevergoeding. Houd rekening met wat u deelt, als u benaderd wordt als referent.

#4 Geboorteverlof

In 2020 wijzigt de Wet Arbeid en Zorg (WaZo) en treedt de tweede fase van de geboorteverlof in werking (WIEG): sinds 1 juli 2020 krijgen partners na de geboorte van een kind vijf weken extra geboorteverlof. Maar let op: aan dit extra verlof zijn een aantal regels verbonden. Sinds 1 januari 2019 was het geboorteverlof één week met behoud van loon. Partners moeten eerst dit verlof opnemen en kunnen dit, in de eerste zes maanden na de geboorte, aanvullen met vijf weken. De medewerker ontvangt dan een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon en is gemaximeerd op 70% van het maximum dagloon. De eerste week geboorteverlof blijft 100% doorbetaald.

#5 Pensioenakkoord

Jarenlang is onderhandeld over een nieuw pensioenakkoord. Inmiddels hebben het kabinet en sociale partners de gesprekken afgerond en begin juli 2020 stemde de FNV in met de uitwerking van het pensioenakkoord. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken en een nieuw pensioencontract. De nieuwe regels en afspraken gaan gelden voor alle pensioenen. De verwachting is dat de nieuwe pensioenregels vanaf 1 januari 2022 zullen ingaan.

HR-professionals moeten rekening met de nodige veranderingen in hun vakgebied. Mis niets en ontdek meer over HRM en arbeidsrecht.

06 juni 2024

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

In deze 50e aflevering van de podcast bespreken we kort de arbeidsrechtelijke punten uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering. De uitspraak van de week gaat over een zieke werknemer die volgens de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen? Luister de aflevering voor het antwoord en onze tips.
Bel: 0172-503 250