29 juni 2021

5 redenen voor bescherming intellectueel eigendom

Ondernemers onderschatten vaak de waarde van hun intellectueel eigendom en wat dit voor hun onderneming betekent. In dit blog behandelen onze intellectueel eigendom specialisten 5 redenen om uw IE goed te beschermen.

Wat is intellectueel eigendom?

Allereerst is het goed om stil te staan bij wat precies bedoeld wordt met intellectueel eigendom (IE). IE is een verzamelnaam voor een breed scala aan rechten die intellectuele creaties beschermen, zoals merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Met intellectuele creaties worden onder andere foto’s, kunst, teksten, design, software, handelsnamen, merken en (technologische) uitvindingen bedoeld. Derden mogen uw creaties niet gebruiken, tenzij u hier toestemming voor geeft. Welk intellectueel eigendomsrecht geschikt is voor de bescherming van uw creatie is afhankelijk van de creatie en de gewenste bescherming.

#1 (Interne) waarde vertegenwoordiging

Investeringen zijn cruciaal om de marktwaarde van uw bedrijf te vergroten. Investeren in marketing, onderzoek, apparatuur of productontwikkeling kan de (toekomstige) productiviteit verhogen en waarde toevoegen. Uw IE beschermen heeft een soortgelijk effect. Goede IE bescherming kan de winstverwachting aanzienlijk positief beïnvloeden. In tegenstelling tot andere soorten eigendom, zoals kapitaal of een bedrijfspand, zal de waarde van IE niet snel dalen en kan dit zelfs enorm toenemen in de loop der tijd.

#2 Marktpositie versterken

Een intellectuele creatie omzetten naar een verkoopbaar product en hier een potentiële inkomstenbron van maken, is een belangrijke fase in het innovatieproces. In sommige sectoren wordt hier veel tijd en geld in geïnvesteerd. Zij hebben er baat bij hun IE goed te beschermen tegen concurrenten. Goede bescherming leidt tot een exclusief recht tot exploitatie en commercialisering van innovaties, technologieën of producten, waardoor de marktpositie van het bedrijf verstevigd en beschermd wordt.

Goede bescherming kan daarnaast een monopolie opleveren. En dat biedt mogelijkheden om de financiële investering terug te verdienen, zodra het product op de markt is gebracht. Bovendien heeft u een sterkere onderhandelingspositie met potentiële afnemers en ketenpartners over licenties of gebruiksrechten. Derden mogen immers niet zomaar uw innovatie gebruiken.

#3 Doorontwikkeling kansen

IE kan een belangrijke bron van informatie zijn. Een octrooi bevat bijvoorbeeld belangrijke technische informatie over een uitvinding. Deze informatie is niet eerder gepubliceerd en kan de stand van de techniek verhogen. Hetzelfde geldt voor auteursrecht op software, modelrecht op producten en merkrecht op uw bedrijfsnaam. Dit zijn producten die u verhandeld en namen die uw producten van derden onderscheiden.

Bovendien is het zeer waardevol voor innovatie, productontwikkeling en het volgen en ontwikkelen van trends. IE kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het zoeken naar opkomende en geavanceerde technologieën en het ontdekken van mogelijk vruchtbare gebieden voor onderzoek en ontwikkeling.

#4 Bedrijfsimago versterken

Uw bedrijfs- en handelsnaam onderscheiden u van de concurrentie, bepalen vaak de uitstraling en het imago van uw bedrijf en dragen bij aan de klantbeleving. Hetzelfde geldt voor de vormgeving van uw producten. Als ondernemer wilt u dat uw handelsnaam, merk en/of vormgeving staat voor de kwaliteit van uw bedrijf en producten. Bescherming kan dit waarborgen. Met sterke intellectueel eigendomsrechten wordt de kans op namaak van uw producten aanzienlijk verkleind. Bovendien wekt het vertrouwen bij uw klanten en draagt het wellicht bij aan de klantbeleving. Wat kan leiden tot een loyaal klantenbestand.

#5 Bescherming tegen inbreukmakers

Hoe populairder het merk of product, hoe groter de kans op namaak. Het vastleggen van bepaalde IE-rechten brengt remedies met zich mee als inbreuk wordt gemaakt op deze rechten en kan de vermeende inbreuk bestrijden.

In veel gevallen heeft het simpelweg vastleggen van IE-rechten al een afschrikkende werking. Partijen zullen minder snel geneigd zijn om producten op de markt te brengen die te veel lijken op uw producten. Wat ze anders – dus zonder vastgelegde IE-rechten – misschien wel hadden gedaan.

Wordt toch inbreuk gemaakt, dan kan de inbreukmaker met een sommatiebrief worden verzocht de inbreuk direct te stoppen. Doorgaans wordt dit opgenomen in een onthoudingsverklaring. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, staat de gang naar de rechter open. Vaak leidt dit tot een schikking. U heeft een sterke onderhandelingspositie áls u uw IE goed heeft beschermd. Als schikken niet lukt, zal er geprocedeerd worden. De inbreukmaker kan dan veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding en de werkelijke proceskosten.

Met IE bescherming staat u sterker

IE-rechten goed vastleggen, verstevigt uw marktpositie en imago, biedt kansen voor productontwikkeling en innovatie en beschermt uw merk, product of innovatie tegen inbreuk. Kortom, met een goede IE bescherming staat u als ondernemer sterker.

Benieuwd of uw IE goed beschermd is of meent u dat een ander inbreuk maakt? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten Intellectueel Eigendom & ICT. Zij denken graag met u mee.

Bel: 0172-503 250