16 februari 2023

China heeft de registratievereisten voor buitenlandse handelsactiviteiten opgeheven

Als u in China buitenlandse handelsactiviteiten ontplooit of zich daarmee wilt gaan bezighouden, is het goed te weten dat u niet langer uitgebreid registratiemateriaal hoeft op te stellen om in- en uitvoervergunningen aan te vragen. China heeft de registratievereisten voor buitenlandse handelsactiviteiten opgeheven, aldus het ministerie van Handel. China’s wet op de buitenlandse handel werd op 30 december 2022 gewijzigd door het Nationale Volkscongres. Het congres schrapte artikel 9 van de wet op de buitenlandse handel, op grond waarvan ondernemers in de buitenlandse handel hun registratie moeten voltooien.

De afschaffing van de registratievereisten vereenvoudigde de invoer- en uitvoerprocedure. Vóór 30 december 2022 vereiste artikel 9 dat “buitenlandse handelaren die goederen of technologie in- en uitvoeren, een registratiedossier invullen”. Na de wijziging krijgen buitenlandse handelaren automatisch het recht om in te voeren en uit te voeren. Zij hoeven geen invoer- en uitvoervergunningen, registratiecertificaten en andere relevante documenten meer aan te vragen.

De vereenvoudigde procedure zal het proces versnellen en de belemmeringen voor buitenlandse handelsactiviteiten in China verminderen. De wachttijd voor het opstarten van import- en exportactiviteiten zal zeker korter worden, waardoor de kosten voor buitenlandse handelaren dalen.

Aangezien China de reisbeperkingen 8 dagen na de opheffing van de registratievereisten heeft opgeheven, is het niet moeilijk te zien dat China een inspanning doet om de grens opnieuw voor de wereld open te stellen en buitenlandse investeerders aan te trekken. Volgens het ministerie is de opheffing van de registratievoorschriften een van China’s inspanningen om “de liberalisering van de handel te bevorderen” en “het potentieel voor de groei van de buitenlandse handel vrij te maken”.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Ye Yu.

Bel: 0172-503 250