03 april 2020

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld als gevolg van het coronavirus

Het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben gevolgen voor de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hoewel enerzijds door decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders op creatieve wijze wordt doorgewerkt aan de voorbereidingen op de Omgevingswet, is anderzijds de verwachting dat de coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

Deze veranderende realiteit als gevolg van de coronacrisis is de reden waarom de inwerkingtreding van de Omgevingswet later dan 1 januari 2021 zal plaatsvinden. Dat blijkt uit de kamerbrief die de minister voor Milieu en Wonen op 1 april jl. aan de kamer zond. De minister heeft niet aangegeven wanneer de Omgevingswet wél in werking zal treden. Na overleg met de bestuurlijke partners zal de minister met een voorstel komen voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum. De minister heeft benadrukt dat niet de vraag aan de orde is óf het stelsel inwerking treedt, maar wanneer.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Neem dan contact op met een van onze specialisten van de expertgroep Omgevingswet van het Team overheid.

Bel: 0172-503 250