01 maart 2021

Maaltijdbezorgers hebben een arbeidsovereenkomst

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 16 februari 2021 in hoger beroep beslist dat bezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hebben. De kantonrechter wees die vordering eerder al toe. Het hof heeft die beslissing nu bevestigd. Dat betekent dat de bezorgers de rechten hebben die bij een arbeidsovereenkomst horen.

Criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst

Het hof neemt deze beslissing op basis van een aantal feiten en omstandigheden aan de hand van de criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, te weten arbeid, loon en gezag.

Toedeling opdrachten

Deliveroo maakt bij de toedeling van de bezorging van maaltijden gebruik van een algoritme, genaamd Frank. De vrijheid die dit systeem geeft en de vervangingsmogelijkheid zijn volgens het hof niet onverenigbaar met het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Hoogte van loon

Deliveroo bepaalt de hoogte van het loon dat de maaltijdbezorgers ontvangen. Ruim tweederde van de bezorgers heeft een contractsvorm waarmee minder dan 40% van het minimumloon kan worden verdiend, met dien verstande dat dan geen BTW verschuldigd is, omdat de Belastingdienst die werkzaamheden als hobbymatig aanmerkt. Daaruit kunnen redelijkerwijs geen voorzieningen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid gefinancierd worden.

Uitoefenen gezag

De maaltijdbezorgingen betreffen voor Deliveroo een kernactiviteit. Het zijn relatief eenvoudige werkzaamheden, zodat weinig aanwijzingen van Deliveroo nodig zijn. Via Frank zijn zowel het restaurant waar de maaltijd moet worden opgehaald als de klant naar wie de maaltijd gebracht moet worden ervan op de hoogte waar de bezorger zich bevindt. Dat geeft Deliveroo een controlemogelijkheid. Gemiddeld hebben de bezorgers dertig minuten bezorgtijd per bestelling, waardoor hun vrijheid om zelf de route te bepalen beperkt is. De contractsvorm op basis waarvan de bezorgers werkzaam zijn en de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht, zijn door Deliveroo meermalen gewijzigd. Ook dit duidt erop dat Deliveroo gezag uitoefent over de bezorgers.

Conclusie

Niet is gebleken dat de bezorgers die arbeid voor Deliveroo verrichten dit in een verwaarloosbare omvang doen. Hiermee is voldaan aan het criterium dat de arbeid gedurende zekere tijd dient te worden verricht.

Concluderend is er volgens het hof sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de maaltijdbezorgers en Deliveroo. De maaltijdbezorgers hebben met Deliveroo een overeenkomst van opdracht gesloten. Uit deze uitspraak volgt dat het sluiten van een dergelijke overeenkomst geen garanties biedt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Schijnzelfstandigheid dient te worden voorkomen.

Tip voor werkgevers en opdrachtgevers

Zorg dat de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met elkaar overeenkomen. Daardoor is het risico dat er wordt geoordeeld dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst beperkt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten van de sectie Arbeidsrecht. Zij staan u graag te woord.

06 juni 2024

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

In deze 50e aflevering van de podcast bespreken we kort de arbeidsrechtelijke punten uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering. De uitspraak van de week gaat over een zieke werknemer die volgens de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen? Luister de aflevering voor het antwoord en onze tips.
Bel: 0172-503 250