14 juni 2021

Merk ‘Impossible Burger’ niet nietig verklaard

Er komen steeds meer plantaardige alternatieven voor vlees op de markt en soms leidt dit tot een geschil om een merk te beschermen, zoals tussen Nestlé en Impossible Foods. Impossible Foods heeft in 2018 haar Impossible Burger op de markt gebracht. Nestlé kwam later op de markt met de Incredible Burger. Impossible Foods is van mening dat Nestlé met de Incredible Burger inbreuk maakt op haar woordmerk Impossible Burger en heeft de rechtbank verzocht dit te verbieden. Als antwoord wilde Nestlé het merk van de concurrent nietig laten verklaren. Maar gaat de rechtbank hier ook in mee?

Merkinschrijving aanvechten

De rechtbank heeft vorig jaar als voorlopige voorziening een pan-Europees verbod voor het gebruik van de benaming Incredible Burger uitgesproken, maar de hoofdzaak is geschorst wegens samenloop met een door Nestlé ingestelde nietigheidsprocedure tegen het Uniemerk bij het EUIPO.

Beschrijving van goederen of diensten

Bijna een jaar later is het zover: het EUIPO heeft op 5 mei 2021 uitspraak gedaan in de nietigheidsprocedure. Een woordmerk kan nietig worden verklaard wanneer het vanuit het oogpunt van de consument beschrijvend is voor de goederen of diensten waarvoor het is ingeschreven. Volgens de Kamer van Beroep is daar in dit geval geen sprake van. De combinatie ‘Impossible Burger’ is ongebruikelijk en kan letterlijk betekenen ‘de burger die niet kan bestaan’ of ‘de burger die erg moeilijk is in de omgang’. De combinatie wekt de indruk van een amusante paradox, van iets dat duidelijk bestaat terwijl de naam het bestaan ervan ontkent. De Kamer acht het zeer onwaarschijnlijk dat consumenten zullen denken dat een product dat ze toch echt in een winkel kunnen kopen niet bestaat, dus in die zin is er ook geen sprake van misleiding door de naam. Ook zal een gemiddelde consument er niet vanuit gaan dat ‘Impossible’ burger dat de burger vervelend of onaangenaam is om mee om te gaan.

Onderscheid

Nestlé stelt daarnaast dat het woordmerk niet onderscheidend is, vanwege dezelfde redenen waarom het beschrijvend zou zijn. Aangezien niet kan worden geconcludeerd dat het betwiste merk beschrijvend is, kan het argument van gebrek aan onderscheidenheid hier ook niet op worden gebaseerd. De Kamer gaat ook niet mee in het argument dat het merk een reclameslogan zou zijn, maar is wel van mening dat Impossible Foods zich op glad ijs waagt door het mixen van haar merken en reclame-uitingen, zoals ‘the plants are doing the Impossible’. Zij oordeelt echter dat er een verschil is tussen dit soort slogans en het merk, waarbij consumenten de reclame-uitingen zullen zien als leuke woordgrapjes.

Woordmerk blijft beschermd

Overigens heeft Nestlé haar burger vorig jaar, na het verbod van de rechtbank, een andere naam gegeven: de Sensational Burger. Onder de naam ‘Sensational’ zijn inmiddels meer producten uitgebracht, dus Nestlé zal deze naam vast niet meer willen wijzigen. Na deze uitspraak kan de naam Incredible Burger in elk geval niet meer worden gebruikt zonder inbreuk te maken, en de Impossible Burger blijft beschermd.

Meer informatie

Heeft u vragen over privacy of intellectueel eigendom of ICT recht? Neem contact op met Vivian Heijnen of een van onze andere specialisten.

Bel Vivian Heijnen