14 november 2019

Slapende dienstverbanden: ons advies

Met de uitspraak van de Hoge Raad is een einde gemaakt aan slapende dienstverbanden. Werkgevers doen er verstandig aan om bewust met de huidige ‘slapende’ werknemers om te gaan. Doen zij dit niet dan kan er een groot verschil ontstaan tussen de transitievergoeding en compensatie door het UWV in 2020. In dit artikel volgt een uitleg en ons advies.

Waar gaat het om? De werkgever had het dienstverband met de werknemer na twee jaar ziekte niet opgezegd en ‘slapend’ laten voortbestaan, onder meer om onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen.

Goed werkgeverschap

De Hoge Raad heeft besloten dat werkgevers op grond van het goed werkgeverschap een slapend dienstverband in beginsel dienen te beëindigen als de werknemer dat wenst. Waarom ‘in beginsel’? Als er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn (door de werkgever te bewijzen), kan de werkgever belang hebben bij voortzetting van het slapend dienstverband. Het bijna bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd is echter volgens de Hoge Raad geen reden om het dienstverband slapend te houden.

Het goed werkgeverschap brengt tevens mee dat aan de werknemer bij beëindiging van het slapend dienstverband de (wettelijke) transitievergoeding moet worden betaald. Hoe hoog is die transitievergoeding bij slapende dienstverbanden? Het gaat volgens de Hoge Raad om de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na afloop van de 104 weken termijn. De Hoge Raad geeft de mogelijkheid aan de werkgever om – in geval van financiële problemen – de transitievergoeding gespreid te betalen aan de werknemer.

Welke vergoeding moet er worden betaald?

Dus als de werknemer met een slapend dienstverband een voorstel doet om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, onder toekenning van de transitievergoeding als hiervoor bedoeld, moet de werkgever daarmee instemmen. Voor de goede orde: dat gaat voor de huidige slapende dienstverbanden om de huidige – hoge – transitievergoeding. Na 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) in werking met als gevolg dat na 1 januari 2020 in veel gevallen een lagere transitievergoeding dan nu het geval is, moet worden betaald.

Maar let op: als wordt gewacht met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tot na 1 januari 2020, dan loopt de werkgever het risico dat hij aan de werknemer de ‘oude’ en hogere transitievergoeding dient te betalen op basis van de uitspraak van de Hoge Raad, maar dat het UWV alleen de (lagere) transitievergoeding onder het nieuwe recht compenseert.

Een voorbeeld: een werknemer is per 1 januari 2017 twee jaar arbeidsongeschikt. Op 1 januari 2017 bedroeg de transitievergoeding € 35.000. De werkgever beëindigt het dienstverband met wederzijds goedvinden pas op 1 april 2020. Het UWV zal maximaal de transitievergoeding compenseren zoals die geldt op 1 april 2020 (bijvoorbeeld € 20.000). De Hoge Raad verplicht de werkgever evenwel een bedrag te betalen gelijk aan de transitievergoeding zoals die gold op 1 januari 2017, dus een transitievergoeding naar oud recht van € 35.000. Dit verschil van € 15.000 krijgt werkgever niet vergoed via het UWV.

Denk vooruit

Hoewel het standpunt van de Hoge Raad strikt genomen niet betekent dat u de ‘slapende’ werknemers actief moet benaderen, geven wij werkgevers toch de volgende tips:

• Doe vóór 1 januari 2020 alle ‘slapende’ werknemers van na 1 juli 2015 een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de verschuldigde transitievergoeding gebaseerd op de formule zoals die tot en met 2019 van toepassing is, te berekenen per datum einde wachttijd. Deze afspraken legt u vast in een vaststellingsovereenkomst.

• Indien u voorziet dat er geen overeenstemming wordt bereikt voor 31 december 2019, dien dan uiterlijk op 31 december 2019 een aanvraag ontslagvergunning UWV op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid in en zeg de arbeidsovereenkomst na verkregen ontslagvergunning op onder toekenning van de verschuldigde transitievergoeding 2019, te berekenen per datum einde wachttijd.

Meer informatie

Heeft u vragen hierover? Neem contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten van La Gro.

Wij delen graag onze kennis met u. Zodat ook ú uw juridische kennis kunt verdiepen. Daarom bieden wij onze Arbeidsrecht white papers gratis aan. In de white papers worden veel gestelde vragen uitvoerig behandeld.

06 juni 2024

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

In deze 50e aflevering van de podcast bespreken we kort de arbeidsrechtelijke punten uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering. De uitspraak van de week gaat over een zieke werknemer die volgens de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen? Luister de aflevering voor het antwoord en onze tips.
Bel: 0172-503 250