30 april 2019

Wettelijke handelsrente wederom op de schop

De betalingsmoraal in het Nederlandse bedrijfsleven blijft de Haagse gemoederen bezig houden. Het kabinet heeft een wetsvoorstel voorbereid dat in het zakelijke verkeer naar een maximale betalingstermijn van 30 dagen moet streven.

Betalingsachterstanden

In Europa was het al langer een bron van frustratie: bedrijven doen er te lang over hun rekeningen te betalen. Betalingstermijnen van 90-120 dagen waren geen uitzondering. Met name kleinere crediteuren dreigden hierdoor in liquiditeitsproblemen te komen en daardoor het hoofd niet meer boven water te kunnen houden. Volgens de Europese Commissie was dit een van de oorzaken van de kredietcrisis die van 2008 tot circa 2013 woedde. Om de betalingsmoraal te verbeteren zag de Richtlijn betalingsachterstanden in 2011 het licht. Deze richtlijn voorzag in twee instrumenten om de betalingsmoraal te verbeteren: een hogere wettelijke handelsrente (van zo’n 8%) en een maximale betalingstermijn van 60 dagen. De Nederlandse wetgever nam deze regeling over. De regeling trad op 16 maart 2013 in werking. Omdat de praktijk niet snel genoeg naar een maximale betalingstermijn van 60 dagen plooide (de wet werd inderdaad genegeerd), voerde de Nederlandse wetgever een regeling in die betalingstermijnen van meer dan 60 dagen nietig verklaarde. Deze wet gold per 1 juli 2017.

Extra correctie

Ook deze wet biedt onvoldoende soelaas: 60 dagen – als die termijn al gehaald wordt – is nog steeds te lang in het kader van een goede liquiditeit. Om die reden heeft staatssecretaris Keijzer aangegeven dat de betalingstermijn 30 dagen moet worden. Het is nog wachten tot deze wens wet is, maar wij houden voor u de wijzigingen nauwlettend in de gaten.

Contact

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met team financiële zekerheden.

Bel: 0172-503 250