Cordaid-ICCO - begeleiden fusie

Cordaid en ICCO waren zelfstandige en onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties met een verschillende signatuur en oorsprong. Cordaid heeft een rooms-katholieke oorsprong en ICCO een protestantse. De beide organisaties besloten samen verder te gaan en de krachten te bundelen. La Gro is sinds lange tijd de huisadvocaat van Cordaid en heeft, samen met de juristen van Cordaid, ICCO en TACT Notaris de juridische structuur en de contractdocumentatie verzorgd.

De vraag

De vraag vanuit Cordaid en ICCO aan LGGA was om te adviseren over de (wijze van) samenvoeging en om vervolgens het juridische proces in goede banen te leiden. Die adviesrol omvatte niet alleen het juridische proces. De advocaten van La Gro dachten ook mee en adviseerden ook over de wijze waarop de signatuur en oorsprong van Cordaid en ICCO behouden en geborgd konden worden in de nieuwe governance structuur.  

Onze aanpak en het resultaat

De bijdrage van La Gro bestond onder meer uit het opstellen van een raamovereenkomst waarin het hele juridische proces werd vastgelegd en een activa en passiva overeenkomst waarin de juridische overdracht van een breed scala aan zaken werd geregeld. Daarbij dienden zowel assets in Nederland als assets in het buitenland te worden overgedragen. In een breed team van LGGA en TACT Notaris zijn de statuten en governance afspraken met elkaar in lijn gebracht en diverse andere juridische en niet-juridische uitdagingen opgelost. La Gro heeft Cordaid en ICCO daarmee op alle juridische vlakken ontzorgd, waarmee de samenvoeging succesvol is verlopen.  

Als één organisatie kan het nieuwe Cordaid nu efficiënter en effectiever ontwikkelingshulp verlenen.