21 oktober 2019

Aanbestedingsrecht: Crystal clear?

Eisen bij een aanbesteding moeten helder zijn. Op grond van het transparantiebeginsel moeten alle inschrijvers de gestelde eisen op dezelfde wijze (kunnen) uitleggen. Als eisen niet helder of niet eenduidig zijn, moet een aanbesteding over.

Flying high

Het Ministerie van Defensie heeft in 2019 een aanbesteding uitgeschreven voor de huur van helikopters met gezagvoerder. De helikopters zijn nodig om (leerling)vliegers van Defensie het praktijk gedeelte van IFR (Instrument Flying Rules) te laten vliegen op een civiele helikopter.

In de selectieleidraad staat in dat kader dat gegadigden in het bezit dienen te zijn van een geldige ATO (: Approved Training Organisation) voor helikopter voor het praktijkgedeelte. Na een voorgenomen gunning ontstaat discussie tussen een van de gegadigden en Defensie. Volgens de gegadigde heeft de beoogde winnaar namelijk niet de juiste ATO en zij wel.

Geschil

In een kort geding wordt de eis beoordeeld aan de hand van de lezing van Defensie (en de beoogde winnaar) en de lezing van de klager. Defensie – en de beoogde winnaar- lezen de eis dat om het even welk ATO-certificaat zou volstaan. De klager stelt dat de ATO-betrekking moet hebben op de IFR-opleiding die gegeven moet worden.

Alhoewel de Voorzieningenrechter oordeelt dat de uitleg van de klager begrijpelijk is, krijgt de klager toch de opdracht niet gegund. De daarop betrekking hebbende vordering van de klager wordt afgewezen. Potentiële andere kandidaten zijn mogelijk van dezelfde lezing als de klager zijn uitgegaan en hebben daarom afgezien van het indienen van een inschrijving, omdat zij daardoor in de veronderstelling waren dat zij aan de gestelde eis niet (konden) voldoen. Daardoor kan nu aan geen enkele partij gegund worden. Dat is wrang, maar de (mogelijk) geschonden belang van alle potentiële marktpartijen gaat voor het gelijk van de strijdende partijen bij deze aanbesteding.

Gevolg is dat de gunningsbeslissing moet worden ingetrokken. Als Defensie alsnog goed opgeleide vliegers wil, dan zal een nieuwe aanbesteding met duidelijke eisen doorlopen moeten worden. Klager kan dan bij de nieuwe aanbesteding opnieuw meedingen.

Denk vooruit

Eisen moeten glashelder zijn. Wellicht is dat ook zo, maar dat weet je niet zeker als je geen vragen stelt. Ga er niet zondermeer vanuit dat jouw lezing van de eisen correct is. Wellicht bedoelt of beoogd de aanbestedende dienst wel iets anders dan jij veronderstelt. Stel daarom voor de zekerheid altijd een vraag, om te controleren of jouw lezing van de eisen correct is. Daarmee voorkom je dat je onnodig tijd besteedt aan een inschrijving voor een aanbesteding die naderhand wordt ingetrokken omdat de gestelde eisen niet eenduidig bleken te zijn. Dat scheelt tijd en kosten. Bij een ingetrokken aanbesteding word je namelijk niet gecompenseerd voor de dan nodeloos gemaakte tijd en kosten.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingen, architectenrecht, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Niek Hoogwout van het team aanbestedingsrecht!

Auteur
Mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Advocaat & Partner

Bel Niek Hoogwout