06 juni 2019

Aanzegging huurovereenkomst bepaalde tijd via Whatsapp

Sinds de Wet doorstroming huurmarkt 2015 is het daadwerkelijk mogelijk woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. De huurder heeft in dat geval geen huurbescherming. Hoewel opzegging door de verhuurder niet meer nodig is, is het nog wel vereist de huurder te informeren over het einde van de huur. Tegenwoordig is Whatsapp niet meer weg te denken, dit geldt ook voor zakelijk contact. Maar is dit medium ook geschikt is voor het overbrengen van dergelijke belangrijke boodschappen? Zo ook de insteek van deze zaak: Voldoet een Whatsapp-berichtje aan de vereisten van een aanzegging, of heeft de verhuurster zich er te makkelijk vanaf gemaakt?

Mondelinge overeenkomst

Tussen verhuurster en huurder is mondeling een overeenkomst aangegaan voor de verhuur van een woning voor de duur van één jaar. De huurovereenkomst ging in per 1 december 2015. Partijen hebben de huurovereenkomst daarna verlengd met nogmaals één jaar. Afgesproken is dat huurder de woning na ommekomst van twee jaar diende te kopen, ofwel de woning diende te verlaten.

Huurder bleek uiteindelijk niet in staat om de woning van verhuurster te kopen. In oktober 2017 hebben partijen hierover met elkaar via Whatsapp gecorrespondeerd. Verhuurster heeft huurder gevraagd over hoe het gaat met het vinden van andere woonruimte aangezien “de datum van 1 november 2017 zeer dichtbij komt”. Daarop heeft de huurder gereageerd dat ze bezig is met het vinden van een andere geschikte woning.

“Afspraak is max 2 jaar”

Het lukt de huurder echter niet om andere woonruimte te vinden. Volgens verhuurster is de huurovereenkomst geëindigd op 1 december 2017, maar de huurder weigert de woning te verlaten. De verhuurster stuurt wederom via Whatsapp aan de huurder het bericht dat zij een huur van maximaal 2 jaar hebben afgesproken, maar dat hij kennelijk geen aanstalten maakt om weg te gaan. “Afspraak is max 2 jaar”, schrijft de verhuurster in het slot van het bericht.

Ook dit bericht leidt er niet toe dat de huurder de woning verlaat, zodat de verhuurster genoodzaakt was om in een procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning te vorderen.

Geen sprake van stilzwijgende verlenging

In de procedure stelt de huurder dat hij sinds begin december 2015 de woning huurt van verhuurster en dat na twee keer verlenging van één jaar, het huurcontract stilzwijgend voor onbepaalde tijd is verlengd.

De rechtbank oordeelt dat, anders dan huurder stelt, geen sprake is van een stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst. Volgens de kantonrechter is immers niet gebleken van een goedvinden van verhuurster dat huurder het gebruik van de woning voortzet. Hiertoe zijn de uitgewisselde berichten op Whatsapp volgens de rechter veelzeggend. Verhuurster wenste kennelijk dat huurder de woning op 1 november 2017 verliet en op zoek ging naar een andere woning. Vooral het laatste bericht is volgens de kantonrechter overduidelijk; namelijk dat maximaal een huurovereenkomst van 2 jaar is overeengekomen.

Informeren via Whatsapp

Vervolgens komt de kantonrechter toe aan de vraag of de verhuurster de huurder tijdig en schriftelijk heeft geïnformeerd over het verstrijken van de termijn van 2 jaar. De aanzegging dient bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van twee jaar of korter niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, te worden gedaan.

Volgens de kantonrechter heeft de verhuurster aan dit vereiste voldaan met het sturen van het Whatsapp bericht op 13 oktober 2017. Dat een Whatsapp bericht voldoet aan het wettelijke vereiste van het schriftelijk informeren van de huurder volgt uit het feit dat een dergelijk bericht kan worden gelezen. Hiermee is het te kwalificeren als (digitale) schriftelijke informatie, aldus de kantonrechter. De ontruiming wordt toegewezen.

Advies

Deze uitspraak is interessant voor verhuurders, aangezien je kennelijk op een simpele wijze kan voldoen aan het vereiste van de tijdige aanzegging. Om enige discussie hierover te voorkomen is mijn advies desalniettemin om de aanzegging per aangetekende post te doen. Hiermee voorkomt u het risico dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Bel Rachida Raddahi