21 september 2020

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Op 15 september 2020 is in de Staatscourant de zogeheten Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd. Op grond van deze regeling komen gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders tot 15 oktober in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Compensatie kwijtgescholden huur

Vanuit de rijksoverheid wordt een totaal van € 90 miljoen beschikbaar gesteld om de verhuurders van sportaccommodaties te compenseren voor huurinkomstenderving gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Een tegemoetkoming kan worden aangevraagd door een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder, omdat zij de sportaccommodaties verhuren aan de amateursportorganisaties. Om voor tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel in aanmerking te komen, moeten verhuurders de huur van amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden.

Aanvraag

Een tegemoetkoming wordt alleen op aanvraag verstrekt. Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt (te vinden op www.dus-i.nl). Uit dit formulier blijkt welke gegevens de aanvrager dient aan te leveren.

Let op, de aanvraag voor een tegemoetkoming kan enkel worden ingediend in de periode van 15 september 2020 tot 15 oktober 2020. Voortvarend handelen is dan ook geboden. De toelichting en de beleidsregel vindt u hier.

Vragen

Heeft u vragen over huurrecht? Laat u dan informeren door de specialisten van La Gro. Neem contact op met Linda Dijkstra – Devillers via [email protected] of 0172 – 503 250.

Auteur
Mr. L.W.B. (Linda) Dijkstra - Devillers

Advocaat

Bel Linda Dijkstra - Devillers