24 juli 2018

Bestuurlijke waarschuwing gekregen; en nu?

Er valt een brief van een bestuursorgaan op uw deurmat. Slecht nieuws: er is geconstateerd dat u in overtreding bent geweest van een wettelijk voorschrift. U krijgt officieel een waarschuwing. U bent zich echter van geen kwaad bewust en meent dat de constatering een vergissing moet zijn. Wat te doen? Direct bezwaar maken of rustig afwachten of het bestuursorgaan tegen u (handhavend) gaat optreden?

Onterechte of onjuiste waarschuwing

Bestuurlijke waarschuwingen kunnen leiden tot bestuurlijke sancties. Denk hierbij aan een bestuurlijke boete of het intrekken van een vergunning. Als u van mening bent dat de waarschuwing onterecht is opgelegd of onjuistheden bevat, dan kan het verstandig zijn om tegen de waarschuwing bezwaar te maken. Zo voorkomt u mogelijk een bestuurlijke sanctie. Let wel, het is niet altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen een waarschuwing.

Besluit

De wetgever heeft in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaald dat alleen tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld. Dit roept de vraag op of een waarschuwing een besluit kan zijn en, zo ja, wanneer dat dan het geval is. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) heeft op 2 mei 2018 een uitspraak gewezen waarin deze vraag wordt beantwoord.

Volgens de Afdeling is een waarschuwing een besluit als de waarschuwing kort gezegd een wettelijke voorwaarde is voor het opleggen van een bestuurlijke sanctie. In zulke gevallen wordt de rechtspositie van een belanghebbende door de waarschuwing gewijzigd. Als namelijk opnieuw een overtreding wordt geconstateerd dan kan het bestuursorgaan bijvoorbeeld een bestuurlijke boete opleggen. Daarbij is overigens niet van belang of eerst nog een belangenafweging moet plaatsvinden.

Wat te doen?

Onderzoek of het relevante wettelijk voorschrift bepaalt dat eerst een waarschuwing moet worden gegeven voordat een sanctie kan worden opgelegd. Is dat het geval? Dan is de waarschuwing een besluit en kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Maak je geen bezwaar, dan kan het bestaan van de waarschuwing bij een later sanctiebesluit niet meer ter discussie worden gesteld.

Let op! Als tegen een waarschuwing geen bezwaar kan worden gemaakt, dan kan het alsnog verstandig zijn om op een waarschuwing (schriftelijk) te reageren. Hoewel aan deze reactie geen juridische procedures of gevolgen zijn verbonden, kunt u wel aan het bestuursorgaan laten weten wat uw kant van het verhaal is. Wellicht ziet het bestuursorgaan naar aanleiding van uw reactie af van een bestuurlijke sanctie.

Als u de uitspraak van de Afdeling van 2 mei 2018 zelf wilt nalezen dan kunt u dat doen via rechtspraak.nl, vindplaats: ECLI:NL:RVS:2018:1449.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Coline Norde. Zij staat u graag te woord.

Auteur
Mr. C.H. (Coline) Norde

Advocaat & Partner

Bel Coline Norde