15 april 2021

Booking.com kwalificeert als (online) reisagent voor het Bpf Reisbranche

Vrijwel iedereen kent Booking.com en heeft een idee van wat zij doet. Toch was het tot afgelopen vrijdag 9 april jl. niet duidelijk of Booking.com kwalificeerde als ‘(online) reisagent’ als bedoeld in het Verplichtstellingsbesluit Reisbranche en daarmee verplicht was voor haar werknemers bij het pensioenfonds voor de reisbranche pensioen op te bouwen. De Hoge Raad gaf hier duidelijkheid over.

Bemiddeling

De belangrijkste vraag die het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche en Booking.com verdeeld hield, was of Booking.com ‘bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords’ en daarmee onder het pensioenfonds reisbranche viel.

De kantonrechter en het Hof Amsterdam oordeelden eerder dat er geen sprake was van die bemiddeling. De Hoge Raad heeft hier verandering in gebracht en geoordeeld dat Booking.com “bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen’ en dus een ‘(online) reisagent’ is, een en ander bedoeld in het Verplichtstellingsbesluit”.

Hierbij speelt voor de Hoge Raad een rol dat:

  • Booking.com een online reserveringsplatform exploiteert waarop accommodaties van aanbieders worden getoond;
  • De klanten op de website, door gebruik te maken van de aangeboden faciliteiten, een accommodatie van die aanbieder kunnen boeken;
  • De administratieve verwerking geschiedt doordat Booking.com de klantgegevens doorgeeft aan de aanbieders en de bevestiging stuurt aan de reiziger;
  • Booking.com ontvangt een commissie van de aanbieder nadat de klant bij de aanbieder heeft verbleven of gebruik heeft gemaakt van de service of product van de aanbieder.

De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar het Hof Den Haag voor verdere behandeling. Het Hof moet gaan beoordelen of Booking.com verplicht is deel te nemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds (en dus pensioenpremies moet betalen) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1999 (zoals het Bedrijfstakpensioenfonds primair wil) dan wel vanaf 9 april 2021 (de datum van de beslissing van de Hoge Raad) of de datum waarop het gerechtshof Den Haag zal gaan beslissen.

Gevolgen voor de reisbranche

Deze uitspraak is niet alleen voor Booking.com van groot belang maar ook voor vergelijkbare aanbieders die menen dat zij alleen als platform/tool opereren maar niet zélf bemiddelen bij het tot stand komen van reizen en moet wat mij betreft ook worden gezien in de meer algemene strijd die er is rondom de platformeconomie en de rechten van werknemers daarin (eerder ook al Deliveroo en Uber).

Door het oordeel van de Hoge Raad zijn platformwerkgevers weer iets meer ‘gewone werkgevers’ geworden. Voor alle werkgevers geldt dat als u actief bent in een branche waarin ook een Bedrijfstakpensioenfonds actief is, het zeer verstandig is om goed na te (laten) gaan of u mogelijk toch niet verplicht aangesloten dient te zijn bij dit pensioenfonds. Dat kan een kostbare strijd, met het risico dat met forse terugwerkende kracht pensioenpremies moeten worden betaald, voorkomen.

Contact

Advies nodig over reisrecht? Neem contact op met mr. Gerard Zuidgeest of een van onze andere specialisten.

Auteur: Ingeborg van Dongen

Auteur
Mr. drs. G.B.M. (Gerard) Zuidgeest

Advocaat & Partner

Bel Gerard Zuidgeest