23 januari 2020

Cao Gemeenten: ook passende regeling aanbieden bij verstoorde arbeidsrelatie

Op 5 november 2019 is de definitieve Cao Gemeenten als cao aangemeld bij het ministerie van SZW. De definitieve Cao Gemeenten bevat meerdere wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versies. Eén verandering bespreek ik in dit artikel, namelijk de toevoeging van artikel 10.24.

In eerdere versies van de Cao Gemeenten was in artikel 10.24 geen bepaling over de passende regeling overgenomen van het oude artikel 10d:4 CAR/UWO, die verband houdt met een ontslag op grond van artikel 8:8 CAR/UWO (ontslag op andere gronden).

Merkwaardige situatie

Eerder werd gedacht dat deze bepaling in de CAR/UWO in strijd zou zijn met artikel 7:669, lid 3 onder g BW en artikel 7:670b BW. Dit zou een merkwaardige situatie hebben opgeleverd. De ambtenaar die na 1 januari 2020 wordt ontslagen wegens een verstoorde arbeidsverhouding maakt geen aanspraak op een passende regeling (zoals een bovenwettelijke WW-uitkering), terwijl een vergelijkbare faciliteit ontbreekt in het Burgerlijk Wetboek. Wel zou de ontslagen ambtenaar in aanmerking kunnen komen voor een transitievergoeding.

Dit betekende dat een gemeenteambtenaar die wordt ontslagen vanwege een verstoorde arbeidsverhouding er vanaf 1 januari 2020 in financiële zin fors op achteruit zou gaan ten opzichte van een ontslag vanwege verstoorde arbeidsverhouding onder de CAR/UWO. Dit terwijl een ontslag dat wordt verleend vanwege disfunctioneren op grond van de Cao Gemeenten wel aanspraak op bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen geeft.

Toch passende regeling

Uiteindelijk is de definitieve Cao Gemeenten op dit punt aangepast. Bij een ontslag vanwege een verstoorde arbeidsverhouding dient er nu toch een passende regeling voor de ontslagen ambtenaar te worden getroffen, waarbij de aanvullende en de na-wettelijke werkloosheidsuitkering worden betrokken alsmede de transitievergoeding.

Dit betekent dat er per geval maatwerk kan en moet worden toegepast om een passende regeling voor de ontslagen ambtenaar te treffen.

Contact

Heeft u vragen over de Wrna, ontslag van ambtenaren of de Cao Gemeenten? Neem dan contact op met onze specialist M.M. (Michelle) Collins, zij helpt u graag verder!

Bel Michelle Collins