22 juli 2019

De drie strepen van Adidas; hoe bescherm je jouw merk?

Veel ondernemers zijn bezig met ‘ondernemen’. Registratie van een merk komt pas in de praktijk ter sprake als de concurrent probeert aan te haken bij de behaalde successen. Dan begint het spel hoe bescherm je de investeringen die je als ondernemer hebt gedaan en hoe voorkom je dat een ander met ‘jouw succes’ aan de haal gaat?

Onderscheid

Het merkrecht biedt een merkhouder een bijzondere positie. De merkhouder kan anderen verbieden wanneer zij gebruik willen maken van eenzelfde of soortgelijk teken dat identiek is, voor verwarringsgevaar zorgt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk. Omdat een merkinschrijving oneindig kan worden verlengd, heeft een merkhouder in sommige gevallen een eeuwigdurend monopolie ten aanzien van het geregistreerde merk. Daarbij kunnen naast de naam ook afbeeldingen, geluiden, vormen en kleuren als merk worden geregistreerd. Een van de vereisten is dat het merk ‘onderscheidend’ is. Met andere woorden dat het publiek ook begrijpt en kan onthouden dat het merk afkomstig is van een bepaald bedrijf. Als dat onderscheidend vermogen ontbreekt, is het mogelijk om toch uiteindelijk door gebruik onderscheidend vermogen te verkrijgen.

Adidas

Een van de mooiste voorbeelden voor merkbescherming zijn de drie strepen van Adidas. Het betreft hier een beeldmerk, maar wie kent ze niet? De vraag is dan ook of de drie strepen voldoende onderscheidend vermogen hebben. Adidas heeft in 2000 in de Benelux met succes zelf twee strepen van een concurrent kunnen tegenhouden (Adidas / Marca). Marca verkocht kleding met twee strepen en Adidas maakte daar bezwaar tegen op basis van haar 3-strepen merken. Later in 2003 verloor Adidas wel tegen het Nederlandse bedrijf Fitnessworld dat een tweestrepen motief gebruikte.

Op Europees niveau blijft Adidas druk bezig haar positie te verstevigen. Adidas heeft op Europees niveau al meerdere driestrepen merken kunnen registeren. Maar in 2014 wilde Adidas die registraties verder uitbreiden met een nieuw driestrepen merk. Dat nieuwe driestrepenmerk heeft het niet gehaald. Het Gerecht EU heeft op 19 juni 2019 bevestigd dat Adidas niet voldoende bewijs heeft geleverd dat het nieuwe merk met drie strepen binnen de gehele Europese Unie voldoende onderscheidend vermogen heeft verworven. De uitspraak maakt duidelijk dat de bewijslast voor het verkrijgen van onderscheiden vermogen voor een EU merk heel hoog ligt. Dat is misschien ook wel logisch omdat het merkrecht feitelijk een merkhouder een monopolie biedt. Die monopolie voor krijg je niet zomaar, dat toont deze uitspraak weer aan.

Essentieel voor iedere onderneming

Het merkenrecht biedt een heel arsenaal aan wapens om je tegen je concurrenten te beschermen. Voor iedere onderneming, klein of groot, is branding essentieel. Onderscheidend vermogen van het merk is daarvoor wel een vereiste. Door succesvolle, intensieve reclame kunnen ook niet onderscheidende tekens een geldig merk worden, maar misschien is die inburgering wel voor een ‘limited few’. In ieder geval genoeg stof om over na te denken hoe je jouw merk zo goed mogelijk kan beschermen. Het begint allemaal bij een succesvolle registratie.

Contact

Vragen over intellectueel eigendom? Neem contact op met La Gro Advocaten, mr. Benjamin Niemeijer via telefoonnummer 0172-503250 of per e-mail [email protected].

Auteur
Mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Advocaat & Partner

Bel Benjamin Niemeijer