07 juni 2021

Digital Single Market (DSM) wordt een feit

De auteurswet wordt vernieuwd met de implementatie van de DSM-Richtlijn. Vanaf 7 juni 2021 moeten alle lidstaten van de Europese Unie de DSM-Richtlijn omzetten naar eigen wetgeving. De DSM-Richtlijn is in Nederland bijna letterlijk overgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Wat verandert er onder de DSM-Richtlijn?

Artikel 17 – saga

Belangrijkste wijziging die voortvloeit uit de DSM-Richtlijn is artikel 17 van de DMS-Richtlijn. Dat is artikel 29c van onze nieuwe auteurswet. Dat artikel houdt in dat platformaanbieders op internet vooraf toestemming nodig hebben van de auteursrechthebbende om een werk te mogen publiceren. Zonder toestemming is er sprake van inbreuk.

De Europese Commissie wil met deze regel meer balans creëren omdat platforms als Facebook en YouTube veel inkomsten genereren met reclame-inkomsten terwijl de makers van de werken die daarop worden vertoond weinig inkomsten krijgen. Met deze nieuwe regel worden platforms feitelijk gedwongen om de reclame-inkomsten die via het platform worden genereerd te gaan delen met de auteursrechthebbenden. Hiermee wordt de zogenaamde ‘value gap’ gedicht. Als er geen mogelijkheid is om licenties af te sluiten met rechthebbenden, moeten de platforms een uploadfilter gebruiken om illegale content te weren.

Op de uitvoering en toepassing van de regeling is veel kritiek gekomen. Ook wordt de regeling anders geïmplementeerd in verschillende landen. Uiteindelijk zal moeten blijken hoe de big-tech zal omgaan met de nieuwe regels. Hoe wordt de uploadfilter gecontroleerd? In hoeverre zal transparant worden gemaakt dat bijvoorbeeld geen licentieovereenkomst kon worden gesloten?

Transparantie

Verder geldt vanaf 7 juni 2021 een transparantieverplichting. De auteur heeft recht dat er een deugdelijke administratie wordt gevoerd omtrent de exploitatie van zijn werk. Dat recht bestond al onder de huidige auteurswet. Maar het recht op transparantie was er nog niet.

Nieuwsdiensten

Belangrijk is verder ook dat nieuwsartikelen niet zonder toestemming en betaling meer mogen worden gebruikt op internet zoals bij GoogleNews. Dat is voor nieuwediensten een als GoogleNews een grote wijziging. Hyperlinking valt daar niet onder.

Meer informatie

Heeft u vragen over privacy of intellectueel eigendom of ICT recht? Neem contact op met La Gro Advocaten, Benjamin Niemeijer via telefoonnummer 0172-503250 of per e-mail via [email protected].

Auteur
Mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Advocaat & Partner

Bel Benjamin Niemeijer