05 juni 2023

Een onderneming oprichten kan online

Denkt u erover om een onderneming in Nederland te starten? De meest voor de hand liggende vorm is dan de zogenaamde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of afgekort BV. Een BV kunt u alleen of met anderen oprichten. Met een BV heeft u in principe geen startkapitaal nodig en kunt u investeerders binnenhalen. U bent als bestuurder beperkt privé aansprakelijk. Het oprichten van een BV kan binnenkort ook online.

Wilt u een besloten vennootschap (bv) oprichten? Traditioneel gezien vereiste het oprichten van een BV het opstellen van statuten, het verzamelen van handtekeningen en het indienen van documenten bij verschillende instanties. Dit proces kon veel tijd en moeite kosten. Dat kan binnenkort online, zonder dat u naar een notariskantoor hoeft te gaan. De notaris stelt een akte op die u samen via videobellen doorneemt. U identificeert zich met een digitaal identificatiemiddel. U ondertekent de akte online met uw handtekening en de BV is opgericht.

De notaris kan wel weigeren om de BV online op te richten. In de gevallen waarin de notaris een vermoeden van identiteitsfraude heeft of bijvoorbeeld twijfelt over uw handelingsbekwaamheid dan zal hij weigeren en moet u alsnog in levenden lijve voor de notaris verschijnen.

Volgens de Koninklijke Notariële Broederschap zijn de notarissen er inmiddels klaar voor. Er is een platform ontwikkeld waarmee notarissen straks digitaal kunnen passeren. Dit platform is klaar voor gebruik en kan vanaf de invoeringsdatum ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Neem voor meer informatie contact op met Mathijs Arts.

Auteur: Joost Vrancken Peeters

Auteur
Mr. M.M. (Mathijs) Arts

Advocaat & Partner

Bel: 0172-503 250