02 juli 2020

Eerste kamer stemt ook in met Franchisewet

Vorige week hebben wij u gemeld dat de Tweede Kamer op 16 juni jl. heeft ingestemd met de Franchisewet. Op 30 juni 2020 heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Franchisewet. De goedkeuring van de senaat volgde in dit geval dus twee weken na het akkoord van de Tweede Kamer.

Meer rechten franchisenemer vanaf 2021

Het wetsvoorstel is ingediend door Mona Keijzer in 2018 en het is nog steeds de bedoeling dat de wet met ingang van 1 januari 2021 in werking treedt. Dat gaat vermoedelijk wel lukken. De wet geeft franchisenemers meer rechten. Daarover heeft u al meer kunnen lezen in de eerder door ons geplaatste artikelen. Daarin staan wij uitgebreid stil bij de wijzigingen die deze wet brengt voor de relatie tussen franchisegevers en -nemers.

Ook in juridisch opzicht heeft invoering van de wet betekenis. Franchise als samenwerkingsvorm was tot invoering van de wet, een in de wet onbenoemde overeenkomst. Nergens in de wet kwam je de term ‘franchise’ tegen. Door invoering van deze wet wordt de franchiseovereenkomst een benoemde overeenkomst. Net als bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst.

Denk vooruit

Het is van belang om u als franchisegever goed voor te bereiden op de gevolgen van deze wet voor uw onderneming. De wet heeft namelijk wezenlijk invloed op de wijze van ondernemen. U zult franchisenemers daar meer bij moeten betrekken. Ook krijgen franchisenemers meer ruimte om na het einde van de overeenkomst te ondernemen. Hoe gaat u daarop inspelen?

Heeft u vragen over deze wet of wilt u met ons van gedachten wisselen over uw franchiseonderneming, neem dan contact op met Pieter van Deurzen of Thomas Timmers.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Auteur
Mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Advocaat & Managing partner

Bel Pieter van Deurzen