10 augustus 2020

Expresso, Claudia Sträter, Steps en Miss Etam in de problemen

De Belgische modegroep FNG verkeert in zwaar weer; van 21 vennootschappen binnen de groep is het faillissement uitgesproken door de rechtbank in Antwerpen. De FNG groep heeft ook een aantal Nederlandse dochters. Aan deze Nederlandse dochters is uitstel van betaling verleend door de rechtbank Amsterdam. Zoals zo vaak bleek dit uitstel het voorportaal voor faillissement te zijn; op 7 augustus 2020 zijn de surseances omgezet in faillissement. Het gaat om de volgende vennootschappen:

 • Expresso Fashion B.V.
 • Expresso Fashion Web B.V.
 • New Fashions B.V.
 • Miss Etam Services B.V.
 • Miss Etam Holding B.V.
 • Miss Etam Group b.V.
 • ME &P Retail IP B.V.
 • Miss Etam Operations B.V.
 • Modehuizen Claudia-Strater B.V.
 • FNG Retailservices B.V.
 • Steps Retail B.V.
 • Theo Henkelman Schoenen B.V.
 • Promiss Retail B.V.
 • Only A Shoes B.V.

Als curator is aangesteld mr. Van de Meent, advocaat in Amsterdam.

Beperken schade

De faillissementen hebben voor partijen als leveranciers, financiers en het personeel (potentieel) grote gevolgen. Het loont om die gevolgen snel in kaart te brengen om vervolgens actie te ondernemen om (mogelijke) schade zoveel mogelijk te beperken of zelfs te voorkomen. Misschien kunnen leveranciers geleverde en onbetaald gebleven goederen terughalen met een beroep op een gemaakt eigendomsvoorbehoud of het inroepen van recht van reclame.

Kansen

De huidige situatie biedt voor sommige partijen juist kansen. Wellicht kan er met de curator een doorstart worden gerealiseerd of kunnen onderdelen van de failliete vennootschappen worden overgenomen. Ook in dat kader is het van belang snel te handelen en interesse op korte termijn kenbaar te maken bij de curator.

Denk vooruit

Duidelijk is dat er de komende tijd meer faillissementen zullen volgen. Wees daar op voorbereid: denk vooruit! Probeer grote uitstaande posten bijvoorbeeld te voorkomen, beding zekerheden of haal geleverde goederen terug door een beroep te doen op een eigendomsvoorbehoud. 

Onze advocaten gespecialiseerd in faillissementsrecht staan klaar

Voorziet u financiële problemen bij uw organisatie of een van uw handelspartijen? Laat u dan tijdig adviseren door een specialist. Bijvoorbeeld wanneer u:

 • wordt geraakt door de huidige problemen bij de FNG groep;
 • met een grote openstaande vordering in uw maag zit; of
 • vermoedens hebt over een faillissement van een afnemer, leverancier of een partij aan wie u geld heeft uitgeleend.

Onze specialisten adviseren en procederen geregeld als advocaat op het gebied van het faillissementsrecht en als curator behandelen zij op regelmatige basis (retail)faillissementen. Zij helpen u graag mee vooruit te denken. Neem bij vragen contact op met Wouter Vlasveld via 071-4060011 of [email protected], of een van onze andere specialisten.

Bel Wouter Vlasveld