04 februari 2020

Failliet! Of niet?

Als de rechtbank een faillissement uitspreekt, heeft de failliete persoon of rechtspersoon nog een kans om het vege lijf te redden. Afhankelijk van het antwoord op de vraag of de failliet aanwezig was bij de behandeling van het faillissementsverzoek moet dat gebeuren via verzet of via hoger beroep. Verzet en hoger beroep zijn twee verschillende procedures met hetzelfde doel: vernietiging van het faillissementsvonnis. In deze bijdrage komen de verschillen tussen de procedures aan bod. Een overeenkomst tussen beide procedures is overigens dat u zich moet laten bijstaan door een advocaat.

Hoger beroep

Wanneer een failliet aanwezig was tijdens de behandeling van het verzoek waarin de rechtbank is gevraagd het faillissement uit te spreken, is de failliet aangewezen op een hoger beroep om zijn faillissement van de baan te krijgen. De termijn voor het instellen van het hoger beroep is kort; binnen acht dagen na het faillissementsvonnis moeten de stukken voor het hoger beroep binnen zijn bij het gerechtshof. Om het hoger beroep te laten slagen, moet op het moment dat er wordt beslist over het hoger beroep geen sprake meer zijn van ‘hebben opgehouden te betalen’. Dat betekent praktisch dat op dat moment alle schulden van de failliet moeten zijn voldaan (althans op maximaal één na) of dat daarvoor een regeling moet zijn getroffen met de schuldeisers. Onder de schulden die moeten worden betaald of geregeld, vallen ook de faillissementskosten en het salaris van de curator. De kans dat een hoger beroep slaagt is vaak klein. Over het algemeen blijken er toch meer schuldeisers te zijn dan gedacht en wanneer maar ook maar één schuldeiser dwarsligt bij het treffen van een regeling en/of wanneer er niet voldoende geld bijeen wordt gebracht om schulden te voldoen, zal het hoger beroep niet uitmonden in het onderuithalen van het faillissement.

Verzet

Een failliet is aangewezen op verzet wanneer hij niet is verschenen in de procedure die heeft geleid tot het uitspreken van het faillissement. Voor het instellen van verzet heeft een failliet iets meer tijd: veertiendagen. Het laten slagen van een verzet is eenvoudiger dan het laten slagen van hoger beroep. Bij een verzet kan de failliet de verweren voeren die hij tijdens de behandeling van het faillissementsverzoek ook zou hebben gehad. Dit betekent dat wanneer de kosten van het faillissement, het salaris van de curator en de vordering van de aanvrager worden voldaan, het verzet zal slagen. Vorderingen van andere schuldeisers dan de aanvrager van het faillissement doen er dus niet toe; die hoeven niet te worden betaald of te worden geregeld. In de praktijk betekent dit dat een verzet in de regel zonder zitting wordt afgedaan. Wanneer de curator en de aanvrager van het faillissement de rechtbank laten weten dat zij zijn betaald, althans dat zekerheid is gesteld voor de betaling van hun vorderingen, wordt het faillissement vernietigd zonder dat alle partijen op de rechtbank hoeven te verschijnen.

Denk vooruit

Uiteindelijk is voorkomen altijd beter dan genezen, ook wanneer het gaat om faillissementen. Een discussie met een schuldeiser zo ver laten komen dat er een faillissementsverzoek wordt ingediend, leidt niet zelden daadwerkelijk tot een faillissement. Een regeling treffen lukt niet meer, de gelden om de schuldeiser te betalen komen niet op tijd beschikbaar of het betwisten van de vordering van de aanvrager slaagt niet. Maar mocht het toch zover komen, dan is er nog een kans. Wacht echter niet te lang met het grijpen van die kans. Om het faillissement vernietigd te krijgen moet er snel en voortvarend gehandeld worden. Bent u of een rechtspersoon waarvan u bestuurder bent failliet en wilt u weten wat de kansen zijn om het faillissement van de baan te krijgen? Aarzel niet en neem direct contact op!

Meer informatie

Laat u tijdig adviseren over een mogelijke faillissementsaanvraag en neem contact op met Wouter Vlasveld of een van onze andere specialisten op het gebied van faillissementsrecht.

Bel Wouter Vlasveld