03 juni 2021

Framed linken, mag dat?

Het Hof van Justitie heeft haar rechtspraak ten aanzien van wat een “mededeling aan het publiek” is, verder uitgebreid. Met de uitspraak van 9 maart 2021 in de zaak VG Bild-Kunst/SPK heeft het Hof bepaald dat framed linken niet is toegestaan als er technische beschermingsmaatregelen worden omzeild om de framed link mogelijk te maken. Met andere woorden: in dat geval is er sprake van een “mededeling aan het publiek” zodat de auteursrechthebbende kan optreden.

Eerdere uitspraken over hyperlinking en framed linking

Achtergrond van de discussie is de eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie over hyperlinking. In de zaak Svensson heeft het Hof van Justitie eerder geoordeeld dat hyperlinking is toegestaan als het gaat om vrij op het internet beschikbare werken. Het Hof bepaalde in dat geval dat er geen mededeling aan het publiek werd gedaan omdat er geen ‘nieuw publiek’ werd bereikt.

Relevant is ook nog de uitspraak in de zaak Bestwater waarin het Hof oordeelde dat het framed linken naar vrij op het web beschikbaar werk geen mededeling aan het publiek is. In de zaak GS Media werd bepaald dat het linken zonder toestemming van de rechthebbende (Britt Dekkergeplaatste foto’s een mededeling is aan het publiek, tenzij GS Media geen kennis zou hebben van de illegale status van de foto’s.

In de zaak VG Bild-Kunst/SPK had advocaat-generaal Szpunar in zijn conclusie gepleit om aan te nemen dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen aanklikbare hyperlinks en automatische hyperlinks (die zichzelf laden op een webpagina). Volgens Szpunar zou het gebruiken van framed links die automatisch worden geladen een mededeling moeten zijn aan het publiek, los van de vraag of er technische maatregelen worden omzeild om de framed links mogelijk te maken.

Het Hof maakt in VG Bild-Kunst/SPK een andere keuze. Het Hof maakt geen onderscheid tussen aanklikbare hyperlinks of automatische hyperlinks en bepaalt dat framed linken enkel een ‘mededeling aan het publiek’ is wanneer door rechthebbende toegepaste of opgelegde technische voorzieningen tegen framing worden omzeild. Het Hof kiest dus voor een opt-out systeem door aan te geven dat men hyperlinking kan tegengaan door technische maatregelen op te leggen. Daarbij geeft het Hof ook aan dat het opnemen van contractuele restricties niet voldoende is. Het moet gaat om technische restricties.

Meer informatie

Heeft u vragen over privacy of intellectueel eigendom of ICT recht? Neem contact op met La Gro Advocaten, Benjamin Niemeijer via telefoonnummer 0172-503250 of per e-mail via [email protected].

Auteur
Mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Advocaat & Partner

Bel Benjamin Niemeijer