24 oktober 2019

Het recht om onbereikbaar te zijn voor werk

Een primeur in Nederland: in het onderhandelaarsakkoord (uit september 2019) van de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is het recht voor werknemers om onbereikbaar te zijn voor werk opgenomen. Dit houdt in dat werknemers het recht hebben om op hun vrije dag niet te reageren op bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht van een collega of een telefoontje van een leidinggevende.

Doel

Het doel van ‘het recht op onbereikbaarheid’ is het tegengaan van stress. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er stressklachten bij werknemers kunnen ontstaan als zij continu bereikbaar moeten zijn voor werk. Zij komen niet tot rust als zij voortdurend hun telefoon moeten controleren.

Ook in het onderhandelingsresultaat van de cao van Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg 2019-2021 (de cao VVT) van 10 oktober 2019 staat ‘het recht op onbereikbaarheid’:

“Op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft een werknemer het recht om onbereikbaar te zijn. Het gevoel om op vrije dagen altijd bereikbaar te moeten zijn draagt bij aan ervaren werkdruk. In het kader van de Kanteling Werktijden en daarbuiten worden er afspraken gemaakt over het aantal dagen dat werknemers bereikbaar en inzetbaar zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen bereikbaarheid en inzetbaarheid in relatie tot de contractomvang.”

Kanteling Werktijden

‘Kanteling Werktijden’ betreft een project met als doel het geven van ruimte aan medewerkers en teams om samen met cliënten de juiste zorg op het juiste moment af te spreken en de gewenste werktijden hierop af te stemmen. Het project heeft deze naam gekregen omdat het de bedoeling is dat de zeggenschap over de werktijden gaat ‘kantelen’ van de werkgever naar de medewerker. De FNV streeft ernaar dat ‘het recht op onbereikbaarheid’ ook wordt opgenomen in andere cao’s.

Meer informatie

Bent u benieuwd welke consequenties ‘het recht op onbereikbaarheid’ zal hebben voor u of uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Caroline de Weerdt!

Auteur
Mr. C.A. (Caroline) de Weerdt

Advocaat & Partner

06 juni 2024

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

In deze 50e aflevering van de podcast bespreken we kort de arbeidsrechtelijke punten uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering. De uitspraak van de week gaat over een zieke werknemer die volgens de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen? Luister de aflevering voor het antwoord en onze tips.
Bel Caroline de Weerdt