26 oktober 2019

Klaar voor de privacyverordening? Doe de privacy check!

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

De verwerking van persoonsgegevens leidt tot zorgplichten op het gebied van cybersecurity. De AVG breidt de verplichtingen verder uit en grijpt dieper in op de bedrijfsprocessen. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens gaf daarbij recent nog aan dat de huidige boetes kinderspel zijn vergeleken met de boetes die gaan gelden voor overtreding van de AVG. Organisaties moeten zich dus goed voorbereiden op deze verordening.

Privacy Check

De nieuwe verplichtingen hebben natuurlijk veel vragen opgeroepen. We merken dat het voor veel bedrijven in de praktijk best lastig is om juist die maatregelen te nemen die nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Daarom heeft La Gro Advocaten voor u een Privacy Check ontwikkeld. Deze geeft u snel inzicht hoe u zich aan de privacywetgeving houdt en welke acties nog genomen moeten worden.

De voordelen

  • Concreet gericht op uw situatie;
  • Inzichtelijk op welke wijze binnen uw onderneming gegevens worden verwerkt;
  • En direct antwoord op de meest dringende vragen voor de inrichting van uw organisatie in voorbereiding op de AVG.

Kosten

De check bestaat uit een oriënterend gesprek over uw organisatie, een inventarisatie met uw organisatie m.b.t. de verwerking van gegevens en een beoordeling van de bevindingen met een concreet advies over verbeterpunten. De prijs voor deze Privacy Check is € 2.438.

Aanvragen

U kunt deze Privacy Check aanvragen door een mail te sturen naar Mr. B. (Benjamin) Niemeijer op e-mailadres [email protected].

Auteur
Mr. B. (Benjamin) Niemeijer

Advocaat & Partner

Bel Benjamin Niemeijer