08 februari 2022

Krapte op de arbeidsmarkt: 5 tips om goed personeel te behouden

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2021 constateerde het CBS dat tegenover 100 werklozen 126 vacatures stonden. Ook kopte Telegraaf op 19 januari 2022 dat het aantal arbeidsconflicten aanzienlijk was gedaald. Werkgevers geven juist prioriteit aan het behouden van personeel. Hoe zorg je er in het huidige tijdgewricht voor dat goed personeel aan de organisatie verbonden blijft? Wij geven vijf tips.

1. Weet wat er speelt

Het is belangrijk om te weten wat er op de werkvloer speelt. Wat vinden werknemers belangrijk? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Een goede manier om dit in kaart te brengen is door het houden van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kunnen algemene verbeterpunten worden aangepakt om zo het werkplezier van het personeel te vergroten. Zo blijven werknemers langer aan de organisatie verbonden.

Een andere mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in wat op de werkvloer speelt, is door regelmatige individuele gesprekken te voeren tijdens het dienstverband en een exitgesprek te voeren indien een werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Dit soort gesprekken kunnen interessante informatie bieden.

2. Aandacht voor ontwikkeling

Zorg dat binnen de organisatie daadwerkelijk voldoende ruimte is voor ontwikkeling. Ga actief met werknemers in gesprek over ambitie. Op grond van artikel 7:611a BW ben je als werkgever verplicht om de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Daarnaast kunnen cao’s verplichten tot scholingsinspanningen. Kijk verder dan deze minimale (wettelijke) verplichtingen. Hoe meer ontwikkeling en scholing binnen de organisatie mogelijk is, hoe minder aanleiding er voor personeel zal zijn om die mogelijkheden elders te zoeken. Bovendien profiteert ook de organisatie van de toename van kennis en kunde van de werknemers.

3. Waardeer talent

Hoewel een open deur, wordt dit door veel werkgevers over het hoofd gezien. Het is belangrijk dat goede werknemers ook bevestigd krijgen dat zij het goed doen. Dit kan bijvoorbeeld door prestatiegericht te belonen (denk aan een bonusregeling), maar juist ook het geven van een compliment of het intern delen van een succes kan ervoor zorgen dat een werknemer zich gewaardeerd voelt en loyaliteit opbouwt.

4. Medezeggenschap

Geef werknemers daadwerkelijk een stem in de organisatie. Voer regelmatig overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging en neem de inbreng serieus. Een goede relatie met het medezeggenschapsorgaan maakt dat werknemers zich gehoord voelen en weten dat er ruimte is om feedback op het beleid van de organisatie te geven. Probeer mensen die een positieve bijdrage leveren en goed liggen in de organisatie ook te enthousiasmeren om een rol te spelen in de medezeggenschap. Voor meer informatie over de rechten en verplichtingen van de OR en PVT, lees onze whitepaper medezeggenschap.

5. Concurrentie-, relatie- en anti-ronselbeding

Natuurlijk wil je dat werknemers bij jouw organisatie blijven werken, omdat zij voldoende werkplezier hebben. De insteek is om werknemers op een positieve manier te binden, niet te boeien. Daar is het concurrentiebeding ook niet voor bedoeld. Toch kan het verstandig zijn om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding (en zeker ook een relatiebeding) op te nemen, om te voorkomen dat een werknemer al te gemakkelijk overstapt naar de concurrent. Een anti-ronselbeding op te nemen zodat niet een groepje werknemers ‘er tussenuit kan knijpen’. Lees de belangrijkste tips voor het overeenkomen van een rechtsgeldig concurrentie- en relatiebeding ons eerdere artikel.

Contact

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Annemiek Varkevisser of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten. Wij bieden o.a. ondersteuning in het opstellen van studiekostenovereenkomsten, bonusregelingen, medezeggenschapsvragen en de toetsing van een concurrentie- of relatiebeding.

Podcast over arbeidsrecht

Altijd op de hoogte zijn van de laatste arbeidsrechtelijke ontwikkelingen? Beluister de LGGA-podcast ‘Update Arbeidsrecht’ via Spotify of de Apple podcastapp.

 

Auteur
Mr. A.W.A. (Annemiek) Varkevisser

Advocaat

06 juni 2024

Werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

In deze 50e aflevering van de podcast bespreken we kort de arbeidsrechtelijke punten uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering. De uitspraak van de week gaat over een zieke werknemer die volgens de werkgever onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen? Luister de aflevering voor het antwoord en onze tips.
Bel Annemiek Varkevisser