04 juni 2019

Onbetaalde goederen terugkrijgen van de curator? Leverancier, denk ook aan het recht van reclame!

Het jaar 2019 lijkt vooralsnog het jaar te zijn van de retailfaillissementen. Verschillende (landelijke) ketens zijn de afgelopen maanden op de fles gegaan. Intertoys, Sissy Boy en het in onze regio bekende Via Mio konden het hoofd niet meer boven water houden. Dit betekent een kaalslag voor de winkelstraten, veel ontslagen en leveranciers met onbetaalde facturen.

Leveranciers weten hun schade vaak nog te beperken met een beroep op het contractueel vastgelegde eigendomsvoorbehoud. Dit betekent – kort gezegd – dat zij de geleverde goederen kunnen terughalen voor zover die niet zijn betaald door de failliete afnemer. Een beroep op een eigendomsvoorbehoud slaagt echter niet altijd. Soms blijkt het eigendomsvoorbehoud namelijk helemaal niet overeengekomen te zijn. Bijvoorbeeld omdat de algemene voorwaarden waarin het voorbehoud is opgenomen niet (tijdig) zijn overhandigd aan de afnemer.

Effectief schade beperken

Deze leveranciers, maar ook de leveranciers die überhaupt géén eigendomsvoorbehoud hanteren, hoeven echter niet met lege handen te blijven staan. In de wet vinden deze leveranciers namelijk nog een reddingsboei: het recht van reclame. Een relatief onbekend, maar effectief recht om de schade als gevolg van een faillissement van een afnemer door het uitblijven van betaling op openstaande facturen te beperken.

Het recht van reclame moet schriftelijk worden ingeroepen en geeft een leverancier de mogelijkheid om onbetaalde goederen retour te nemen. Met het inroepen van het recht van reclame wordt de koopovereenkomst namelijk ontbonden en worden de onbetaalde goederen (weer) eigendom van de verkoper. Voordeel van het recht van reclame is dat het in de wet is opgenomen. Het hoeft dus niet schriftelijk bedongen te worden bij de verkoop van goederen, zoals dat wel moet bij een eigendomsvoorbehoud.

Aan het recht van reclame kleven wel een aantal voorwaarden. Zo geldt het alleen voor geleverde roerende zaken en kan het slechts worden ingeroepen binnen een relatief kortere periode. Het recht van reclame vervalt namelijk wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de goederen betaald hadden moeten worden als zestig dagen voorbij zijn gegaan sinds het moment waarop de onbetaalde goederen zijn geleverd. Een andere beperking is dat het recht van reclame niet werkt voor goederen die al zijn doorverkocht of verwerkt. Het is dus zaak snel te handelen!

Denk vooruit

Het is geen populaire boodschap, maar wel een relevante: er wordt een stijging verwacht van het aantal faillissementen. Het is daarom goed om te weten wat te doen bij een faillissement van een afnemer. Het is namelijk lang niet altijd zo dat u alleen een vordering kunt indienen bij de curator en vervolgens naar uw centen kunt fluiten. Zoals hierboven wel blijkt, is er meer mogelijk dan u denkt. Laat u daarom informeren door een van onze andere insolventierechtspecialisten en kom bij problemen direct in actie! Een gewaarschuwd leverancier telt voor twee.

Contact

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op met mr. Wouter Vlasveld via 071-4060011 of [email protected], of een van onze andere specialisten.

Bel Wouter Vlasveld