02 december 2016

Ook bij een kleine VvE doen de spelregels mee

In Den Haag zijn veel eigenaren van een woning lid van een Vereniging van Eigenaars, een VvE. Ik merk in de praktijk dat eigenaren zich niet altijd even goed bewust zijn welke consequenties dit lidmaatschap met zich meebrengt, zodat een kleine bijdrage over de zin van het bestaan van een VvE op zijn plaats is.

Op het moment dat een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten, wordt ook een VvE opgericht. De spelregels van deelname aan de VvE worden vervolgens veelal vastgelegd in de notariële Splitsingsakte, het reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement. Deze documenten vormen de basis van het handelen van de mede-eigenaars: de spelregels.

Wanneer u een appartementsrecht koopt, koopt u eigenlijk een aandeel in het gebouw en daarbij het exclusieve gebruiksrecht van één van de appartementen. U kiest er dan als het ware ook voor om samen met anderen eigenaar te worden van een gebouw. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw appartement maar ook (deels) voor gemeenschappelijke zaken, zoals bijvoorbeeld het dak en de riolering. Het is aan te raden om voordat u een appartement koopt zich te laten informeren over het functioneren van de VvE. Het lidmaatschap kunt u namelijk – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voetbalvereniging – niet opzeggen.

De regels voor VvE’s in de wet gelden voor alle VvE’s. De grootte van de VvE maakt niet uit. Ook een VvE van twee doet mee. Naar mijn mening is het verstandig voor een kleine VvE om zich (ook) te houden aan de spelregels die van toepassing zijn verklaard op de vereniging. Ze zijn er niet voor niets. Ik begrijp wel dat een mini-VvE die bestaat uit twee of drie eigenaars heel goed in overleg kunnen komen tot bepaalde investeringen en de daarbij al dan niet behorende verdeling van kosten, maar op het moment dat er onenigheid tussen de leden ontstaat of een eigenaar vertrekt en een nieuw lid bepaalde rechten gaat claimen, dan zijn de poppen aan het dansen.

Ik zal dit toelichten aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Een VvE bestaat uit twee leden. Er is een bovenwoning en een benedenwoning. De bewoners van de bovenwoning willen voor eigen rekening kunststof kozijnen aanbrengen. De onderburen vinden het prima en zeggen: ga je gang maar. De onderburen besluiten op een gegeven moment te verhuizen en er komen nieuwe bewoners voor de benedenwoning. Op een gegeven moment willen ook deze bewoners kunststof kozijnen. Blijkens de spelregels zijn de kozijnen een gemeenschappelijke zaak en worden de kosten voor gelijke delen door alle leden van de VvE gedragen: beste bovenburen, betaalt u mee?

Kortom, ook voor een kleine VvE is het verstandig om een administratie te voeren en gedragen besluiten te nemen. Iedereen begrijpt wel dat een kleine VvE niet te formeel hoeft te handelen en dat in goed overleg veel mogelijk is. Dit neemt echter niet weg dat het niet verkeerd hoeft te zijn en zelfs beter is om sommige regels, al is het in een wat eenvoudigere vorm, na te leven. Het kan maar duidelijk zijn.

Contact

Advies nodig over huurrecht? Neem contact opnemen met mr. Linda Dijkstra -Devillers via 070-3156086 of [email protected], of een van onze andere specialisten.

Auteur
Mr. L.W.B. (Linda) Dijkstra - Devillers

Advocaat

Bel Linda Dijkstra - Devillers