03 juni 2021

Pijn bij (ver)huurders van horeca wordt in tijden van corona eerlijker verdeeld

De coronacrisis raakt ons allemaal, zo ook de horecabranche die hard wordt getroffen vanwege de van overheidswege opgelegde (gedeeltelijke) sluiting. Veel verhuurders en huurders van horeca bedrijfsruimte treden daarom tegenwoordig met elkaar in overleg om nadere huurprijsafspraken te maken. Inmiddels is er steeds meer rechtspraak bekend van gevallen waarin zij niet zonder rechterlijke tussenkomst tot een vergelijk konden komen. Opvallend is in dat kader een kort geding uitspraak van de rechtbank Gelderland van 2 februari 2021 waarin de kantonrechter in kort geding voor het eerst bij de bepaling van de hoogte van de huuropschorting de TVL heeft meegewogen.

TVL-regeling

De overheid biedt ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen omzetverlies lijden de mogelijkheid om via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aan te vragen. Voor sommige sectoren is er extra steun. Bijvoorbeeld, voor de horeca.

Huuropschorting en overheidssteun

Een huurder kan onder bepaalde omstandigheden zijn huurbetalingen (gedeeltelijk) opschorten. De coronacrisis is voor veel huurders aanleiding om de huur (gedeeltelijk) op te schorten.

Tot voor kort werd in de rechtspraak de financiële gevolgen van (ver)huurders van horeca bedrijfsruimte bij helfte gedeeld. Ook zijn er uitspraken bekend waarin bij het bepalen van de huurprijsvermindering rekening werd gehouden met de omzetdaling van de huurder. Uit de hiervoor aangehaalde kort geding uitspraak van de rechtbank Gelderland van 2 februari 2021 wordt de TVL-regeling nu meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de huuropschorting. De kantonrechter in kort geding oordeelde in die uitspraak dat de door de overheid geboden compensatie op basis van de TVL-regeling tot een compensatie van maximaal 50% van de vaste lasten kan leiden. In dat kader vond de kantonrechter het redelijk dat de huurbetaling met 25% zou worden opgeschort. Daarmee verdeelt de kantonrechter dat gedeelte van de huur dat niet door de TVL-regeling gedekt wordt over de huurder en de verhuurder.

Op dit moment is de TVL voor de periode april t/m juni 2021 verhoogd naar 100%. De vraag is of de uitkomst van deze procedure nog hetzelfde zou zijn onder de huidige omstandigheden.

Prejudiciële vragen

Inmiddels heeft de rechtbank Limburg bij vonnis van 31 maart 2021 aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld. Ons hoogste rechtscollege zal zich mogelijk op korte termijn onder meer uitlaten over de vraag of door de coronamaatregelen sprake is van een gebrek aan een gehuurd horecapand waarvoor huurprijsvermindering op zijn plaats is. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Contact

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Joran Tromp, advocaat huurrecht.

Bel Joran Tromp