17 juni 2019

Publicatie Franchise+: Franchisegever mag niet eenzijdig de franchiseformule wijzigen

In plaats van nog eens stil te staan bij dit wetsvoorstel, bespreek ik in deze bijdrage een recente uitspraak in kort geding van de rechtbank Oost-Brabant waarin onder het huidige recht de vraag wordt beantwoord of een franchisegever eenzijdig zijn franchiseformule mag wijzigen.

Er is op dit moment veel te doen om de concept Franchisewet. Deze wet beoogt de belangen van franchisegevers en franchisenemers beter in balans te brengen in een tijd waarin wettelijk nog niets is geregeld op het gebied van franchise. Met name franchisenemers zullen profiteren van de invoering van de wet. In de wet wordt zoals u weet onder andere een uitgebreide precontractuele informatieplicht opgenomen en wordt bepaald dat een franchisegever niet eenzijdig de overeenkomst ingrijpend mag wijzigen. In plaats van nog eens stil te staan bij dit wetsvoorstel, bespreek ik in deze bijdrage een recente uitspraak in kort geding van de rechtbank Oost-Brabant waarin onder het huidige recht de vraag wordt beantwoord of een franchisegever eenzijdig zijn franchiseformule mag wijzigen.

Lees hier het artikel van Pieter van Deurzen in Franchise+ (juni 2019).

Auteur
Mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Advocaat & Managing partner

Bel Pieter van Deurzen