16 december 2019

Publicatie Rijnstreek Business: Verduurzaming kantoorgebouwen: weet u uw energielabel?

In 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Oftewel een Energie-Index van 1,3 of beter. Dit is een opstap naar een reductie in 2030 en CO2-arm in 2050. Bent u hier al mee bezig?

Label C per 1 januari 2023

In de Europese Unie komt 40% van het totale energiegebruik voor rekening van gebouwen. Om ervoor te zorgen dat het energieverbruik van gebouwen wordt teruggedrongen, met als doel de uitstoot van onder andere CO2 te verminderen, moeten kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarbij is het beleid rondom duurzame gebouwen dat alle bestaande gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Er is dus werk aan de winkel.

2023 komt sneller dan u denkt

Hoewel 2023 wellicht nog ver weg klinkt, is het goed om te weten dat het verbod per 1 januari 2023 direct geldt. Noodzakelijke aanpassingen dienen dus vóór 1 januari 2023 te zijn gerealiseerd. Indien een kantoorgebouw per januari 2023 niet voldoet aan de label C-verplichting, dan volgt uit de wet dat het bevoegd gezag handhavend kan (lees: moet) optreden. Het bevoegd gezag heeft dan de mogelijkheid om een waarschuwing te geven, een last onder dwangsom op te leggen, een bestuurlijke boete op te leggen en zelfs de mogelijkheid om het gebouw (tijdelijk) te sluiten. Vooral dit laatste is zeer ongewenst en uiteraard is het afwachten wat de gemeenten tegen die tijd daadwerkelijk gaan doen, maar beter is om op deze ontwikkeling te anticiperen.

Moeten alle kantoren label C hebben?

Nee, dat is niet het geval. Niet alle kantoorgebouwen vallen onder de label C-verplichting. Zo geldt deze verplichting onder andere niet voor een kantoorgebouw waarbij de kantoorfunctie kleiner is dan 50% van het totale gebruiksoppervlak van het gehele gebouw, voor kantoren met een oppervlakte van minder dan 100 m2 en niet voor kantoren in monumenten, slooppanden of tijdelijke gebouwen.

Wat houdt label C in?

Wanneer u een kantoorgebouw heeft of in gebruik heeft dat onder de Label C-verplichting valt, is het van belang om nu al inzicht te krijgen in het huidige energielabel. Dit kunt u gemakkelijk online checken via www.ep-online.nl. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van uw huidige label. Wanneer een gebouw nu label D heeft, is het aanpassen van alle verlichting voor ledverlichting wellicht al voldoende. Wanneer een kantoorgebouw nu label G heeft, is het misschien noodzakelijk dat het pand geïsoleerd moet worden, of dat om alle ramen te vervangen. Wanneer uw kantoorgebouw nog geen label C heeft, is het verstandig om een energieadviseur in te schakelen zodat een energieprestatieadvies (EPA) kan worden opgesteld. Een dergelijk maatadvies moet worden opgesteld door gecertificeerde adviseurs. Deze kunt u vinden via https://www.qbisnl.nl. Een energieadviseur geeft u inzicht in de te nemen maatregelen, de kosten en de terugverdientijd.

Label C treft eenieder

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. In het geval van het energielabel is dat niet anders. Wanneer u inzicht heeft in de te nemen maatregelen en te maken kosten om te voldoen aan de Label C-verplichting, kunt u hierop anticiperen. Voor wat betreft de kosten geldt dat alleen maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar verplicht zijn.

Iedereen die te maken heeft met bestaande kantoorgebouwen wordt geadviseerd om te letten op het energielabel. Dit is bijvoorbeeld van belang bij het bepalen van de koopprijs en voor verhuurders en huurders is het van belang om met betrekking tot de investeringen afspraken vast te leggen in resp. bij de huurovereenkomst.

Het bevoegd gezag kan zowel een huurder als een verhuurder van een kantoorgebouw aanschrijven. Ter voorkoming van verrassingen is het dan ook verstandig om als huurder en verhuurder tijdig afspraken te maken met elkaar. Dit geldt al helemaal in het geval een huurcontract reeds is aangevangen en het contract tot na 1 januari 2023 loopt. Wanneer grote aanpassingen moeten worden verricht, kan een huurder last zal ondervinden van de te verrichten werkzaamheden. Als verhuurder moet u erop letten dat u ook civielrechtelijke verplichtingen heeft jegens de huurder.

Denk vooruit!

Om te voorkomen dat u te maken krijgt met bestuursrechtelijke maatregelen en/of discussie in de huurrelatie in 2023, is het raadzaam om nu al bewust bezig te zijn met de aanpak verduurzaming kantoren. Het nu voeren van een duidelijke strategie en communicatie biedt kansen.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met de specialisten van La Gro, of de auteur van dit artikel Linda Dijkstra – Devillers via [email protected] en 070-3156086.

 

Auteur
Mr. L.W.B. (Linda) Dijkstra - Devillers

Advocaat

Bel Linda Dijkstra - Devillers