14 december 2020

Twee redenen waarom je een diplomatenclausule in het huurcontract moet opnemen

In steeds meer huurcontracten kom je het tegen: de diplomatenclausule. In de praktijk kan een diplomatenclausule in twee verschillende gevallen uitkomst bieden. In het eerste geval gaat u naar het buitenland en zou u graag uw woning willen verhuren voor de periode dat u naar het buitenland gaat. Deze vorm van de diplomatenclausule is mogelijk op grond van artikel 7:274 lid 2 BW (hierna: “de Diplomatenclausule 1”).

In het tweede geval wilt u als werkgever woonruimte regelen voor uw werknemers, veelal expats. Echter, u wilt voorkomen dat u gebonden bent aan een huurcontract in het geval uw werknemer onverhoopt eerder vertrekt. Ter voorkoming van onnodige kosten neemt u een diplomatenclausule in het huurcontract op (hierna: “de Diplomatenclausule 2”).

Versterk uw rechtspositie bij verhuur van uw woning

Hoewel de term misschien anderszins doet vermoeden, is de Diplomatenclausule 1 niet slechts van toepassing op diplomaten. Indien u naar het buitenland gaat en uw woning wilt verhuren, kunt u in de huurovereenkomst de Diplomatenclausule 1 opnemen, waarin uitdrukkelijk wordt bedongen dat de huurder de gehuurde woonruimte na afloop van de in het beding opgenomen termijn, dient te hebben ontruimd.

Het voordeel van het opnemen van de Diplomatenclausule 1 is dat, wanneer u zelf de woning weer wilt betrekken, het beding een juridische grondslag vormt voor de rechter om een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst toe te wijzen.

Dit is van groot belang als de huurder onverhoopt niet akkoord gaat met de beëindiging van de huurovereenkomst. In dat geval moet u helaas naar de rechter stappen. Op grond van het Nederlandse huurrecht, kan een rechter slechts in bepaalde situaties een vordering toewijzen. Dit is onder andere het geval wanneer er een diplomatenclausule in de overeenkomst is opgenomen in de zin van artikel 7:274 lid 2 BW. Kortom, met een Diplomatenclausule 1 versterkt u uw rechtspositie aanzienlijk.

Geen onnodige kosten bij woonruimte voor werknemers

Wanneer u werknemers tijdelijk van woonruimte wilt voorzien, omdat zij bijvoorbeeld voor een project tijdelijk ver van huis moeten werken, is het van belang om in het huurcontract een Diplomatenclausule 2 te laten opnemen. De Diplomatenclausule 2 biedt niet alleen uitkomst in het geval u werknemers uit het buitenland tijdelijk in Nederland laat werken (expats), maar ook in het geval een in Nederland woonachtige werknemer tijdelijk aan de andere kant van het land moet werken.

In de praktijk komen wij regelmatig huurcontracten tegen die voor onbepaalde tijd worden aangegaan, maar waarin een minimale huurperiode van bijvoorbeeld één jaar is opgenomen. Dit is geen enkel probleem indien alles verloopt zoals gepland. Echter, de afgelopen maanden is door het coronavirus meer dan eens duidelijk geworden dat het eerder regel is dan uitzondering dat een planning anders loopt dan van tevoren verwacht.

In verband met het coronavirus is het zeker aan te raden om een Diplomatenclausule 2 in een huurcontract op te nemen. Veel expats gingen terug naar hun familie en verlieten daardoor vroegtijdig de huurwoning.

Daarnaast moesten veel werknemers verplicht thuiswerken. Aangezien het hierdoor onnodig was geworden om dicht bij het werk te wonen, verlieten ook Nederlandse werknemers vroegtijdig de tijdelijke huurwoning en keerden terug naar hun eigen huis.

Het loont voor u als werkgever om vooruit te denken en rekening te houden met onverwachte situaties. Als uw werknemer onverhoopt eerder vertrekt, bent u verplicht om de huur te blijven doorbetalen totdat het eerste jaar is verstreken, of de bepaalde tijd is verstreken. Dit is niet het geval indien u de Diplomatenclausule 2 in het huurcontract opneemt. In dat geval is het mogelijk om een huurcontract vroegtijdig te beëindigen. Hiermee voorkomt u dat u onnodig huur moet doorbetalen.

Kortom, ter voorkoming van onnodige kosten in onverwachte situaties, biedt de Diplomatenclausule 2 uitkomst.

Hoe nu verder?

Wilt u uw huis verhuren als u voor een periode naar het buitenland vertrekt, of wilt u woonruimte voor uw werknemers afsluiten? Denk dan goed vooruit en anticipeer op onverwachte situaties. Wij denken graag met u mee, zodat de huurovereenkomst aansluit bij uw specifieke situatie.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met onze huurrechtspecialisten.

Auteur
Mr. L.W.B. (Linda) Dijkstra - Devillers

Advocaat

Bel: 0172-503 250