15 oktober 2018

Verboden toegang voor inspecterende verhuurder

Een verhuurder mag het gehuurde niet zomaar betreden zonder toestemming én vooraankondiging. Hoe kan een verhuurder zich dan wapenen tegen onrechtmatig gebruik van een pand zoals de exploitatie van een hennepkwekerij?

Wanneer onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een pand kan naast de huurder óók de verhuurder als overtreder worden aangemerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een hennepkwekerij in een huurhuis. Om niet als verantwoordelijke te worden aangemerkt moet de verhuurder bewijzen dat hij het niet wist en niet kon weten dat het pand onrechtmatig werd gebruikt. Slaagt de verhuurder hier niet in, dan kan dit verregaande gevolgen hebben. Zo kan hem een boete worden opgelegd, kan het pand worden gesloten en kunnen de kosten van het ontmantelen van de kwekerij op hem worden verhaald. Zo ook het geval bij Metterwoon Vastgoed B.V. Aan deze verhuurder is in een eerdere zaak een boete opgelegd wegens onrechtmatig gebruik van een huurpand. Om herhaling te voorkomen, wilde Metterwoon voorzorgsmaatregelen nemen richting haar andere huurders, maar ging hierin te ver.

De zaak van Metterwoon

In deze zaak wilde Metterwoon steekproefsgewijs de verhuurde woning binnentreden, zonder dat de huurder daarvan vooraf op de hoogte was gesteld of daarvoor toestemming had gegeven. Metterwoon gaf aan dat zij gedwongen was om de woning regelmatig te inspecteren op aanwezigheid van een hennepkwekerij. Hiermee wilde de verhuurder voorkomen dat zij wederom verantwoordelijk werd gehouden voor onrechtmatig gebruik van een woning. De huurder was hier echter niet van gediend. Volgens de huurder is er namelijk geen enkele aanleiding voor onderzoek van de woning en heeft hij zich altijd als een goed huurder gedragen. Hij stelt niet verplicht te zijn om Metterwoon te allen tijde op de door haar gewenste data en tijdstippen zijn woning binnen te laten.

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank geeft Metterwoon ongelijk. Uit het oordeel komt naar voren dat de huurder het recht op ongestoord huurgenot heeft. Hiertoe behoort ook het recht op privacy, zeker omdat het om de woning van de huurder gaat. In de huurovereenkomst is niet bepaald dat de verhuurder de woning zonder afspraak en toestemming mag betreden. Wel staat in de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst dat de verhuurder, indien dit noodzakelijk is voor het verhelpen van gebreken of het laten taxeren van de woning, bevoegd is om de woning te betreden. Om hier gebruik van te kunnen maken moet de huurder wel eerst toestemming hebben gegeven. Slechts in noodgevallen is verhuurder bevoegd om zonder toestemming van de huurder de woning te betreden. In dit geval is hier geen sprake van en krijgt Metterwoon geen toestemming om de woning te betreden.

Metterwoon kan niet naar eigen wens haar panden inspecteren. De angst om bestuursrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld voor eventueel onrechtmatig gebruik van de woning is terecht, maar moet op een andere manier worden aangepakt.

Uitspraak van groot belang voor verhuurders

Deze uitspraak laat zien dat het voor de verhuurder die inspecties wil uitvoeren van groot belang is om daarvoor een bepaling op te nemen in de huurovereenkomst. Zonder dit beding is het, uitzondering daargelaten, niet mogelijk om de woning te betreden voor de inspectie op hennepkwekerijen. Deze uitspraak betekent ook veel voor verhuurders die worden beboet vanwege onrechtmatig gebruik van hun panden. Zij kunnen zich nu júíst wapenen met hun beperkte bevoegdheden om de woning te inspecteren. Deze verhuurders kunnen aanvoeren dat zij door de beperkte bevoegdheden niet kunnen, of konden weten dat er onrechtmatig gebruik werd gemaakt van hun pand.

Vragen?

Heeft u vragen over huur of verhuur? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met mr. Rachida Raddahi via [email protected] of via 0172-503250.

Bel rachida raddahi