12 augustus 2021

Vermindering CO2 in het vastgoed. Voldoet u aan de nieuwe wettelijke verplichting?

Al over anderhalf jaar, per 1 januari 2023, is het verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen, of te gebruiken zonder geldig energielabel met een maximumwaarde voor primair fossiel energieverbruik van 225 kWh/m2 per jaar, het zogenoemde Label C. De labelverplichting geldt zowel voor gebouwen die worden verhuurd, als voor eigen gebruik. Voornoemd verbod is een opstap naar een CO2-reductie in 2030 en CO2-arm in 2050. Bent u hier al mee bezig?

Label C per 1 januari 2023

In de Europese Unie komt 40% van het totale energiegebruik voor rekening van gebouwen. Om ervoor te zorgen dat het energieverbruik van gebouwen wordt teruggedrongen, met als doel de uitstoot van onder andere CO2 te verminderen, moeten kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarbij is het beleid rondom duurzame gebouwen dat alle bestaande gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Veel gebouwen voldoen hier nog niet aan. Er is dus werk aan de winkel.

Aanpassingen vóór 2023

Aangezien de eis van het energielabel geldt per 1 januari 2023 dienen noodzakelijke aanpassingen vóór 1 januari 2023 te zijn gerealiseerd. Wanneer het gebouw na 1 januari 2023 wordt gebruikt, zonder dat aan de wettelijke verplichting wordt voldaan, kan (lees: moet) het bevoegd gezag handhavend optreden. Het bevoegd gezag heeft dan de mogelijkheid om een waarschuwing te geven, een last onder dwangsom op te leggen, een bestuurlijke boete op te leggen en zelfs de mogelijkheid om het gebouw (tijdelijk) te sluiten. Hoewel het afwachten is wat de gemeenten tegen die tijd daadwerkelijk gaan doen, is het beter om op de wettelijke verplichting te anticiperen.

Moeten alle kantoren label C hebben?

Nee, dat is niet het geval. Niet alle kantoorgebouwen vallen onder de label C-verplichting. Zo geldt deze verplichting onder andere niet voor een kantoorgebouw waarbij de kantoorfunctie kleiner is dan 50% van het totale gebruiksoppervlak van het gehele gebouw, voor kantoren met een oppervlakte van minder dan 100 m2 en niet voor kantoren in monumenten, slooppanden of tijdelijke gebouwen.

Label C treft eenieder

Iedereen die te maken heeft met bestaande kantoorgebouwen wordt geadviseerd om te letten op het energielabel. Het energielabel is bijvoorbeeld van belang bij het bepalen van de koopprijs. Voor verhuurders en huurders is het van belang om met betrekking tot de investeringen afspraken vast te leggen in een nieuwe huurovereenkomst, of in een allonge, een aanvulling op de bestaande huurovereenkomst.

Aan huurders en verhuurders wordt geadviseerd om tijdig met elkaar in gesprek te gaan, zeker wanneer het huurcontract reeds is aangevangen en het contract tot na 1 januari 2023 loopt. Huurder kan immers last ondervinden van de te verrichten werkzaamheden. Als verhuurder moet u erop letten dat u ook civielrechtelijke verplichtingen heeft jegens de huurder.

Denk vooruit!

Om te voorkomen dat u te maken krijgt met bestuursrechtelijke maatregelen en/of discussie in de huurrelatie in 2023, is het raadzaam om nu al bewust bezig te zijn met de aanpak verduurzaming kantoren. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de specialisten van het Team Huurrecht. Zij staan u graag te woord.

Auteur
Mr. L.W.B. (Linda) Dijkstra - Devillers

Advocaat

Bel: 0172-503 250