03 augustus 2020

Vijf overlevingstips voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde, werd door kredietverzekeraars en banken al een bescheiden stijging van het aantal uit te spreken faillissementen verwacht, maar inmiddels wordt er gesproken over een heuse golf. Geen leuke voorspelling, maar het is wel goed om het erover te hebben en vooruit te denken. Met de juiste maatregelen en door tijdig te handelen kunnen ondernemers veel leed voorkomen. Tegelijkertijd bieden moeilijke tijden ook kansen, bijvoorbeeld in de zin van het realiseren van een doorstart uit faillissement.

De komende periode kunt u van ons meer artikelen over dit onderwerp verwachten. Voor nu vijf overlevingstips voor ondernemers:

#1 Eigendomsvoorbehoud

Bent u een leverancier van goederen? Zorg dat u steeds bij elke levering op de juiste wijze een eigendomsvoorbehoud maakt. Op deze manier kunt u – kort gezegd – op het moment dat uw klant de geleverde goederen niet betaalt, aanspraak maken op terug levering van die goederen. Dit werkt ook in faillissement! Er zitten wat haken en ogen aan het maken van een eigendomsvoorbehoud en het is ook van belang hoe het eigendomsvoorbehoud wordt omschreven. LGGA kan uw eigendomsvoorbehoud tegen het licht houden.

#2 Controleer pandrecht

In het economisch verkeer worden vaak pandrechten gevestigd. Het vestigen van pandrechten is ook betrekkelijk eenvoudig. Toch komen wij in de praktijk – bijvoorbeeld tijdens ons werk als curator – nog geregeld tegen dat een partij die dacht dat zijn vordering gedekt was door een pandrecht van een koude kermis thuiskomt. Bijvoorbeeld omdat de pandakte niet werd geregistreerd bij de Belastingdienst of omdat een pandrecht op vorderingen door verloop van tijd niets meer waard blijkt te zijn. Controleer daarom de door u verkregen zekerheden en onderneem actie voor het te laat is.

#3 Surseance van betaling

Kunt u nu nog doordraaien met uw onderneming, maar voorziet u in de toekomst problemen? Overleg met een advocaat (en uw accountant) of een eventuele surseance van betaling soelaas kan bieden. Met een surseance van betaling wordt er een algemeen uitstel van betaling verleend en ontstaat de mogelijkheid om met de schuldeisers van de onderneming tot een akkoord te komen. Omdat de surseance van betaling niet ten aanzien van alle schulden werkt, is het van belang om tijdig een eventuele surseance aan te vragen. Als de surseance te laat wordt aangevraagd blijkt een (opvolgend) faillissement vaak niet meer te voorkomen.

#4 Voorzichtig met betalingen

Wees als bestuurder voorzichtig met het betalen van rekeningen in moeilijke tijden. Met name betalingen waarbij u als bestuurder een belang heeft moet u goed overwegen. Mocht namelijk een faillissement volgen, dan komen dergelijke betalingen onder een vergrootglas te liggen en kan een curator die betalingen eventueel terugdraaien.

#5 Doorstart

De curator in een faillissement probeert een zo hoog mogelijke opbrengst van het actief van een failliet te realiseren. Over het algemeen is de opbrengst hoger wanneer de onderneming van een failliet geheel of in delen wordt verkocht. Een faillissement biedt daarom voor andere partijen de kans om een doorstart te realiseren. Bij een doorstart spelen andere zaken dan bij een gebruikelijke overname van een onderneming. Om de onderhandelingen met een curator soepel te laten verlopen, is het raadzaam te weten waarop een curator let en waar hij waarde aan hecht. Het kan daarom lonen om een advocaat die ook als curator optreedt mee te laten kijken bij de onderhandelingen of bij de onderhandelingen naar voren te schuiven om voor u het beste resultaat te behalen.

De komende periode zullen o.a. de bovenstaande punten meer uitgebreid de revue passeren. Houd daarom onze website en de nieuwsbrief in de gaten. Heeft u in de tussentijd al vragen? Lees meer over herstructurering, financiering en zekerheden op onze site of stel uw vraag direct aan onze specialisten; zij staan voor u klaar om met u vooruit te denken!

Bel: 0172-503 250