15 oktober 2020

Voorkom een faillissement door deze twee nieuwe wetten

“Het aantal faillissementen stijgt” kopten verschillende media deze week. Dit naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS. Tot die tijd werden er juist laagterecords gebroken qua aantallen faillissementen. Oorzaken daarvan zijn onder andere de steunmaatregelen die het kabinet trof en het door faillissementsrechters gehanteerde beleid om onnodige ‘coronafaillissementen’ te voorkomen. Maar nu ‘de tweede golf’ van het coronavirus rondgaat zou dit zomaar ook kunnen zorgen dat er toch een faillissementsgolf aan komt.

Stijgende lijn

Dat er nu recent wat meer faillissementen zijn uitgesproken heeft ermee te maken dat de zomer weer voorbij is; maar ook zie ik in de praktijk dat aan de coulance tussen partijen een einde komt. Partijen willen of kúnnen niet meer op hun geld wachten of zijn niet meer bereid (of in staat) op creatieve wijze mee te bewegen met een debiteur. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt onvermijdelijk. Er zijn echter ook twee wetten in aantocht die ondernemers in financiële nood wat lucht moeten bieden.

1. WHOA: tot een akkoord komen zonder faillissement of surseance

In de eerste plaats zullen noodlijdende ondernemingen op korte termijn gebruik kunnen gaan maken van een nieuw herstructureringsinstrument. Op 6 oktober 2020 werd door de Eerste Kamer namelijk de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De WHOA creëert de mogelijkheid om zonder een faillissement of surseance van betaling tot een akkoord met schuldeisers te komen ook als niet alle schuldeiser met het voorgestelde akkoord instemmen. Er kan worden gekozen om met alle schuldeisers een akkoord te treffen, maar bepaalde schuldeisers kunnen ook buiten schot gehouden worden. Een onderneming kan ook haar aandeelhouders meenemen in een akkoord en aan lopende overeenkomsten een einde maken. Dit alles kan ook in stilte om zo geen onnodige economische schade te laten ontstaan. Concluderend: de WHOA geeft een heel palet om schulden te saneren en met (de levensvatbare onderdelen van) een onderneming door te ondernemen en een faillissement te voorkomen. Overigens kan via de WHOA een onderneming ook worden beëindigd zonder faillissement. Voor het MKB lijkt dit een goed middel te worden om een vennootschap op ordentelijke wijze af te wikkelen.

2. Tijdelijk uitstel via rechter

Daarnaast is op dit moment een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer dat ondernemingen o.a. de mogelijkheid moet bieden de rechter te vragen om tijdelijk betalingsuitstel, het aanhouden van een faillissementsverzoek of verhaalsacties te schorsen. Een onderneming kan een beroep doen op de wet wanneer er niet voldoende liquide middelen voorhanden zijn vanwege de uitbraak van corona en/of de maatregelen die uitbraak in te dammen én er voorafgaand aan de uitbraak van corona sprake was van een gezonden financiële situatie. Ook deze wet zou vermijdbare faillissementen moeten kunnen voorkomen.

Denk vooruit

Beide wetten zijn momenteel nog niet van kracht, maar zullen op korte termijn (dit geldt in elk geval de WHOA) worden ingevoerd. Denk dus vooruit en laat je vroegtijdig informeren; op dit moment kan wellicht al worden voorgesorteerd op de aankomende wetten. Verder geldt natuurlijk dat er nog tal van andere mogelijkheden zijn om faillissementen of de schade ervan (zoveel) mogelijk te voorkomen. Wij denken graag met u mee kijken samen met u naar de toekomst van uw onderneming.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Wouter Vlasveld via 071-4060011 of [email protected], of een van onze andere specialisten.

Bel Wouter Vlasveld