19 juni 2018

Voormalig manager van Afrojack heeft het nakijken

Jarenlang was hij manager van de wereldberoemde Nederlandse DJ Nick van de Wall, beter bekend als Afrojack, tot de samenwerking in 2015 door Afrojack werd verbroken. Aan de basis van de breuk lag een door de manager voorgestelde samenwerkingsovereenkomst, met op zijn zachts gezegd niet bepaald gunstige voorwaarden voor Afrojack. Nadat de moeder van Afrojack argwaan kreeg werd de samenwerking met de manager verbroken.

De rechtbank Amsterdam heeft nu geoordeeld dat Afrojack de bestaande managementrelatie en de samenwerkingsovereenkomst mocht opzeggen en verder niet schadeplichtig is. De manager heeft immers de op de hem rustende zorgplicht geschonden, omdat de voorgestelde samenwerking nadelig uit zou pakken voor Afrojack en hij zijn voormalige cliënt niet voldoende heeft gewezen op het belang van onafhankelijk advies.

Zorgplicht

Vanaf 2009 werden de belangen van Afrojack door de manager behartigd. Als manager heeft hij een zorgplicht en dient hij de belangen van zijn cliënt voorop te stellen. Zijn eigen (financiële) belangen dienen secundair te zijn aan dat van zijn cliënt. In dat kader moet de manager waken voor een ‘dubbele pet’ scenario. Indien sprake is van een transactie waarbij de manager ook de wederpartij is dient hij zijn cliënt te wijzen op het belang van onafhankelijk advies. Volgens de Rechtbank is de manager met name op dit punt tekortgeschoten bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens een zakenreis in 2013 heeft de manager aan Afrojack een verregaande samenwerkingsovereenkomst voorgesteld. Als onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst zou Afrojack om niet al zijn bedrijfsactiviteiten onderbrengen bij een nog op te richten vennootschap, voor de helft eigendom van de manager, die tevens bestuurder is. Voor een 40% aandeel zou Afrojack ruim een miljoen euro betalen. Het betreft echter stemrechtloze aandelen, zodat Afrojack de facto geen zeggenschap toekomt. Bovendien zou de manager worden aangesteld als co-manager en business manager en daarbij een commissie opstrijken van 10% over de omzet van Afrojack.

In 2015 gaat het mis. De manager laat aan Afrojack weten een koper te hebben gevonden die graag 51% van de aandelen van de vennootschap wil kopen. In ruil voor de helft van zijn aandelen zou Afrojack 800.000 euro ontvangen. De manager laat echter wel weten dat de voorgenomen transactie afhankelijk is van het sluiten van een nieuwe managementovereenkomst. Op dat moment grijpt de moeder van Afrojack in en wordt de samenwerking met de manager verbroken, zodat de nieuwe managementovereenkomst niet wordt gesloten en de voorgenomen verkoop van de aandelen niet doorgaat. De manager laat het er niet bij zitten en daagt Afrojack voor de rechter.

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank benadrukt dat de manager en zijn cliënt tot op zekere hoogte altijd een tegenstrijdig belang hebben (bijvoorbeeld, met betrekking tot het te betalen loon), maar dat de samenwerkingsovereenkomst nog een stapje verder gaat. Het gaat immers om een voor Afrojack nadelige transactie, waarbij Afrojack aandelen zou kopen in het bedrijf van de manager.

In een dergelijk scenario dient de manager zijn cliënt te wijzen op het belang van onafhankelijk advies, zodat zijn cliënt de voor en nadelen van de transactie en de volledige betekenis ervan kan begrijpen. Dit heeft de manager nagelaten. Sterker nog, hij gedroeg zich als onafhankelijk adviseur, terwijl hij naast zakenpartner ook wederpartij was van zijn cliënt in deze transactie. De manager heeft zijn zorgplicht dan ook geschonden. Dit levert voldoende grond op voor het opzeggen van de managementrelatie en samenwerkingsovereenkomst. De nog niet nagekomen afspraken hoeven ook niet nagekomen te worden en Afrojack is verder ook niet schadeplichtig.

Martin Garrix

Deze uitspraak kan niet los worden gezien van het (tussen)vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van september vorig jaar. Ook hier ging het om de zorgplicht van een artiestenmanager, ditmaal van een andere wereldberoemde Nederlandse DJ: Martin Garrix. Martin Garrix had met zijn voormalige management en platenmaatschappij een management en productieovereenkomst gesloten. Het probleem was dat zowel zijn management als de platenmaatschappij dezelfde directeur hadden, zodat sprake was van belangenverstrengeling. Onder deze omstandigheden diende de artiest te worden gewezen op het belang van onafhankelijk advies. Dat was niet gebeurd, zodat Martin Garrix met succes de management- en productieovereenkomst kon vernietigen.

Het belang van onafhankelijk advies

De les voor artiestenmanagers is dus helder. Het eigen (financieel) belang van de manager is ondergeschikt aan dat van de cliënt. Bij twijfel over mogelijke belangenverstrengeling dient de cliënt te worden gewezen op het belang van onafhankelijk advies.

Contact

Voor meer informatie kunt u gerust contact op nemen met mr. Fabio Canovai via telefoonnummer 0172 – 503250 en per e-mail [email protected].

Bel Fabio Canovai